Strategia kosmiczna UE – plan 2016

3

Komisja Europejska opublikowała nowy szkic strategii kosmicznej dla Unii.  

Od kilku lat Unia Europejska (UE) realizuje własny program kosmiczny, który przynieść ma wymierne korzyści dla państw na naszym kontynencie. Dwa główne programy kosmiczne, które obecnie realizuje UE to nawigacyjny Galileo oraz program obserwacji Ziemi o nazwie Copernicus (dawnej GMES). Oba programy są obecnie na etapie wstępnej służby i dostępności do ważnych danych. Oba programy mają przynieść także wymierne korzyści ekonomiczne UE.

Te oba programy będą mieć bardzo duże znaczenie dla pozycji UE na arenie międzynarodowej, rozwoju przemysłu i usług wysokich technologii w Europie oraz niezależnym dostępie do ważnych informacji. Omówieniu tych celów na szczeblu politycznym służy właśnie konferencja EU Space Policy, która odbyła się już po raz ósmy. Do spotkania dochodzi w styczniu w Brukseli, w siedzibie Komisji Europejskiej (KE).

Równolegle z tegoroczną EU Space Policy KE opublikowała nowy szkic ogólnej strategii kosmicznej Unii. Ten szkic zawiera cztery główne elementy:

 • Implementacja i rynkowe wykorzystanie danych Copernicusa i Galileo,
 • Nowe rynkowe możliwości dla aplikacji i usług bazujących na danych kosmicznych,
 • Rozwój i zarządzanie europejską polityką kosmiczną, wspólnie z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA),
 • Pozostałe, w tym m.in. tzw. możliwy satelita GovSat, ściślejsza współpraca z Europejską Agencją Obrony (EDA) oraz rozwój technologii i stanu wiedzy o Ziemi i jej klimacie.

W każdym z tych czterech elementów KE może wprowadzić nowe, szerzej zakrojone działania. Jeśli jednak okaże się, że szacowany koszt lub stopień komplikacji nowych działań będzie zbyt duży, wówczas KE zaproponuje pozostawienie obecnego stanu regulacji. Warto tu jednak zwrócić uwagę na fakt, że w wielu przypadkach obecna polityka UE jest niewystarczająca: np. w branży obserwacji Ziemi.

Aktualnie w Europie obserwujemy następującą sytuację: “techniczna” ESA realizuje własny program kosmiczny, w niektórych aspektach spójny, choć w innych odmienny od “politycznej” UE. Od lat trwa dyskusja pomiędzy UE a ESA w kwestii głębszej współpracy, jednak jest to powolny proces. Jest jednak możliwe, że podczas tegorocznej Rady Ministerialnej ESA nastąpi głębsza dyskusja na temat bliższej współpracy z Unią.

(KE)

3 komentarze

 1. Dlaczego jednym z priorytetów nie jest współpraca z innymi nad stworzeniem szybko stałej zamieszkałej bazy na Księżycu ?!!!!

  • ERGO SUM— Tu bym się z tobą zgodził. Wiem nawet jak to szybko i tanio zrobić. Do tego jest potrzebna Rakieta F.H . i Lądownik Księżycowy Altair NASA z programu Constellation . Lądownik musi mieć część ” Mieszkalną ” umieszczoną na Lądowniku Poziomo -Walec., silniki na Metan ,albo Super Drako , wielorazowego użytku i załączania, oraz redukcji ciągu do 0.Musi też mieć ten Człon Mieszkalny dodatkowe 4-ry nogi Rozkładane. Walec mieszkalny ma Cumy 2- w denkach swoich .a na środku z boku Śluzę do wyjścia na Księżyc. LĄDOWANIE- Na Orbitę Księżyca przybywa z ostatnim członem pow. Dragon v2 z Załogą 4-Astro.Rakietą F.H. Równocześnie 2-gim F.H.przylatuje Lądownik Altair.,Cumowanie ,przesiadka 4-Astro. i Lądowanie Altair’em na Księżycu na 20-dni,bo na tyle jest obliczony,badania i odlot Górną mieszkalną częścią Altair-a na Orbitę ,cumowanie do Dragona i tu jest nowość- przesiada się tylko 2-Astro. i odlatuje na Ziemię a 2-ch uzupełnia w Altair-e Paliwo ,tlen, wodę i jedzenie i rozwija w nim 4-dodatkowe Nogi Teleskopowe i na nich ponownie siada na Księżycu w tym samym miejscu na 40 dni tym razem bo są we 2-ch, jest nowy i może być na Księżycu i 20-lat .Do tego czasu musi obok nich wylądować kolejny Altair z zapasami też z 4-Astro.,albo Dragon v2 Cargo,albo Altair Cargo. Po wspólnych Badaniach w 6-ciu Astro. 20-dni, do Altair-a wsiada tych 2-Astro .co są już Łącznie 80-dni na Księżycu i 2-Astro. w tym pilot z 2-go Altaira ,a 2-Nowych zostaje w Bazie w Altairze .Start i sytuacja na Orbicie się powtarza z tym że na ziemię odlatują ci 2-Astro. co byli 80-dni. 2-gi Mieszkalny Altair po uzupełnieniu Zapasów Ląduje obok Bazy na nogach dodatkowych . Są w 4-Astro. znów na 40dni w 2-Altairach ,a że Nogi dodatkowe mają Koła zamiast Stopek ,to 4-Astro. łączą 2-Altairy Cumami w Denkach ich Walców ze sobą.Mają Stale zamieszkaną Bazę przestronną we 4-ch która jest przeznaczona dla 8-Astro. i to od 1-go Lądowania i jak by za darmo ,bo te Altairy i tak przy odwiedzinach na 20-dni musiały by się na Księżycu Znaleźć, no ale NASA w tym Programie te moduły mieszkalne- Górne Altairów po przesiadce na Orbicie Księżyca ODRZUCA i Niszczy za każdym razem Lądowania ,a są Nowe i mogą być BAZĄ na wiele lat ,tylko wymagają odpowiednich silników i 4-Nóg.Po przez to że mają 2-cumy w Denkach można je Rozbudowywać wielokrotnie 2-4-6 razem. Jeszcze dodam że ta BAZA z Altairów jest bardzo bezpieczna bo Modułowa i każdy moduł ma Własną Śluzę do wyjścia i w razie Awarii 1-go Modułu ,Załoga blokuje Cumę i przez Śluzę przenosi się do 2-go. i jest bezpieczna .

  • Andrzej Kotarski on

   Pomysł wioski kosmicznej zgłoszony przez Dyrektora Generalnego ESA Woernera nie znalazł większego poparcia wśród największych krajów członkowskich ESA. Jak zauważył przedstawiciel Francji, prezentacja szefa ESA na IAC2015 zrobiła znaczne wrażenie na zebranych, ale poza poparciem ze strony FAA z USA nic więcej nie przyniosła. Większej zgody w ESA i UE potrzeba, by ten program zrealizować.