Zaproszenie do udziału w konferencji “Polska w kosmosie”

2

Zapraszamy do udziału w trzeciej edycji konferencji “Polska w kosmosie”, która odbędzie się w Warszawie w dniach 26-27 listopada w obiektach Instytutu Lotnictwa.

Organizatorami tegorocznej edycji jest Fundacja Wspierania Polskiej Astronautyki „Pociąg do Gwiazd”, Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Lotnictwa. Nadal istnieje możliwość zgłoszenia się  do wygłoszenia krótkiego wykładu, bądź zaprezentowanie plakatu, który wpisywałaby się w tematykę jednej z sześciu sesji:

  • Korzyści i perspektywy badania kosmosu. Udział i sukcesy polskich naukowców w prestiżowych misjach kosmicznych
  • Partnerstwo nauki i biznesu jako szansa na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki
  • Wyzwania polskiej polityki kosmicznej
  • Organizacje pozarządowe i ich wpływ na kształtowanie sektora kosmicznego w Polsce
  • Od kosmicznej zabawy do kosmicznego biznesu. Projekty studenckie jako forma kształcenia przyszłej kadry
  • Kosmiczny biznes – jak i w co inwestować, gdzie szukać wsparcia, jak być efektywnym i konkurencyjnym.

Aby zarejestrować się jako uczestnik konferencji w charakterze prelegenta bądź słuchacza należy pobrać i wysłać formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: www.polskawkosmosie.org/rejestracja na adres: konferencja@polskawkosmosie.org bądź skorzystać z formularza umieszczonego na stronie.

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 100 zł od osoby. Dla studentów 50 zł od osoby. Termin nadsyłania abstraktów referatów mija 31.10.2015, zaś termin rejestracji 20.11.2015. Liczba miejsc ograniczona.

Już od pierwszej edycji w 2013 roku konferencja “Polska w Kosmosie” stała się ważnym miejscem wymiany informacji, dyskusji oraz spotkań przedstawicieli przemysłu, biznesu, nauki, administracji i organizacji pozarządowych związanych z sektorem kosmicznych w Polsce.

Uczestnikami organizowanego wydarzenia są dyrektorzy liczących się polskich instytutów naukowych, naukowcy i inżynierowie, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji związanych z sektorem kosmicznym w Polsce oraz przedstawiciele biznesu i administracji.

W tym roku po raz kolejny dyskusja toczyć się będzie wokół tematu kondycji i przyszłości polskiego sektora kosmicznego.

Pierwszy dzień konferencji podzielony zostanie na trzy sesje poświęcone nauce i polityce kosmicznej.

Podczas pierwszej i drugiej sesji  zaproszeni goście przybliżą swój udział oraz wyniki w zakresie badań kosmosu oraz obserwacji Ziemi. W trakcie trwania sesji wykazany zostanie silny związek między astronomią, która dotyka badań podstawowych a astronautyką i technologiami kosmicznymi, które dotyczą zagadnień inżynieryjnych. Ponadto dyskusje dotyczyć będą stworzenia odpowiednich warunków wspomagających współpracę środowiska nauki i biznesu, która pozwoli niwelować różnice w innowacyjności gospodarki Polski i Europy Zachodniej.

Trzecia sesja poświęcona polityce kosmicznej będzie mieć kształt forum, w trakcie którego uczestnicy panelu dyskusyjnego wypowiadać się będą na temat najważniejszych zagadnień związanych z rozwojem sektora kosmicznego w Polsce. Uczestnicy poznają możliwości uczestnictwa polskich podmiotów w programach dedykowanych innowacjom, a także plany Polskiej Agencji Kosmicznej oraz podsumowania niepełna roku jej działalności. Prelegenci postarają się odpowiedzieć na pytania: Jak będzie wyglądał polski program narodowy obok uczestnictwa w ESA? Jak w sektor kosmiczny zaangażować polski przemysł? Jak zorganizować polską działalność kosmiczną?

Drugiego dnia w trakcie trzech sesji zaprezentują się przedstawiciele biznesu, studenci oraz amatorzy działający w organizacjach pozarządowych związanych z sektorem kosmicznym i około-kosmicznym.

Tego dnia uczestnicy poznają korzyści może przynieść współpraca pomiędzy uczelniami a biznesem oraz jak podejmować ją w obszarach zamawiania prac dyplomowych lub badawczych, szkoleń, studiów podyplomowych.

Zaprezentowane zostaną pierwsze sukcesy w rywalizacji o kontrakty Europejskiej Agencji Kosmicznej na przykładzie konkretnych polskich firm. Poruszymy tematy związane z rynkiem pracy w sektorze kosmicznym.

Studenci i przedstawiciele uczelni technicznych będą mieć okazję do podzielenia się w szerokim gronie swoimi doświadczeniami odniesionymi w czasie realizacji projektów na arenie krajowej  i międzynarodowej. Zaprezentowane zostaną również ostatnie sukcesy polskich studentów w   międzynarodowych konkursach.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w obrębie sektora kosmicznego podzielą się doświadczeniem, zaprezentują najnowsze projekty oraz przedstawią możliwości i źródła ich finansowania.

Ponadto w tym roku by usprawnić  współpracę między uczelniami technicznymi, pracodawcami oraz instytutami naukowymi organizatorzy stworzyli Salon Partnerski.

W ramach Salonu Partnerskiego przedstawiciele przedsiębiorstw bądź instytutów związanych z sektorem kosmicznym będą mieli okazje do rozmów z osobami poszukującymi pracy. Studenci zaś spotkają się z ofertami prac, praktyk, staży oraz będą mieć okazję zapoznać się z informacjami dotyczącymi możliwości założenia własnej firmy oraz pozyskiwania funduszy na jej prowadzenie.

Zachęcamy do zgłaszania udziału w konferencji, wraz z możliwością zaprezentowania referatu bądź plakatu. Firmy oraz uczelnie chętne do zaprezentowania się w ramach Salonu Partnerskiego proszone są o wcześniejsze poinformowanie organizatorów w celu zorganizowania stoisk wystawienniczych.

Więcej szczegółów na temat konferencji dostępnych jest pod adresem:

www.polskawkosmosie.org

 

2 komentarze

    • Nie i nie jest poważnym podejściem robienie żartów z tematu kosmosu w Polsce. Polecam wizytę w czytelniach i poczytanie kilku książek z dziedziny astronautyki w Polsce, zanim takie żarty się opublikuje. Z poważaniem.