Zarządzanie przestrzenią kosmiczną w nowej gospodarce na SGH – druga edycja

0

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie organizuje nabór do drugiej edycji studiów podyplomowych o temacie “zarządzanie przestrzenią kosmiczną w nowej gospodarce”.

Celem studiów “zarządzanie przestrzenią kosmiczną w nowej gospodarce” jest: przekazanie aktualnej wiedzy i umiejętności, które pozwolą absolwentom tych studiów włączyć się w procesy rozwoju działalności gospodarczej związanej z działalności kosmiczną i eksploracją gospodarczą przestrzeni kosmicznej. Wyposażają słuchaczy w wiedzę o aspektach prawnych, organizacyjnych, finansowych i etycznych komercyjnego wykorzystania przestrzeni kosmicznej.

Program studiów obejmuje kilka bloków tematycznych:
-Polityka kosmiczna i otoczenie sektora kosmicznego
-Prawne aspekty wykorzystania przestrzeni kosmicznej
-Gospodarka kosmiczna
-Aspekty zarządcze w wykorzystaniu przestrzeni kosmicznej
-Seminarium dyplomowe

Program studiów obejmuje łącznie 168 godzin zajęć dydaktycznych w formie wykładów, seminariów, konwersatoriów, ćwiczeń interaktywnych w grupach z wykorzystaniem kamery video i urządzeń multimedialnych.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestniczenie w zajęciach, zdanie  egzaminów oraz napisanie i obrona pracy dyplomowej.

Studium trwa 2 semestry. Zajęcia rozpoczną się w październiku 2015 roku, a skończą w czerwcu przyszłego roku.

Zajęcia w ramach studiów odbywają się w trybie zjazdów dwudniowych, piątek po południu (od 15.30), sobota. Przewiduje się 11 zjazdów po ok. 16 godz. dydaktycznych każdy. Studia są realizowane na Katedrze Transportu SGH.

Opłata za całość studiów wynosi 6.850 zł  (możliwość wpłaty w ratach).

Czesne obejmuje koszt zajęć, podręczników i skryptów oraz materiałów dydaktycznych, które będą na każdym zjeździe przekazywane nieodpłatnie słuchaczom.

Dodatkowe informacje:

Kierownik studium:
Prof. dr hab. Elżbieta Marciszewska
Tel. 0-605-627-345  e-mail: emarci@sgh.waw.pl

Sekretarz studium:
dr Adam Hoszman
Tel. 0-600-882-342  e-mail: adam.hoszman@gmail.com

Katedra Transportu: tel. (22) 564 73 14
Ul. Madalińskiego 6/8;  III piętro p. 312, 314
02-513 Warszawa

Adres do korespondencji:
Katedra Transportu
Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Comments are closed.