Wkrótce startuje Europejski Konkurs Kosmiczny!

0

Zapraszamy młodych odkrywców z całej Europy do wzięcia udziału w konkursie, którego celem jest zgłębianie tajemnic i wyzwań Wszechświata. Na zwycięzców czekają wartościowe nagrody!

Projekt Odysseus, finansowany przez Unię Europejską, oferuje młodym ludziom szansę na wykazanie się swoją pomysłowością, a także na pogłębienie wiedzy o Wszechświecie w różnych dziedzinach, począwszy od astronomii i astrobiologii przez badania kosmiczne i satelitarne, po podróże międzyplanetarne.

Projekt, który oficjalnie startuje we wrześniu, skierowany jest do uczniów i studentów w wieku od 7 do 22 lat ze wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej i państw stowarzyszonych. Do wygrania są wartościowe nagrody: m.in. podróże do ośrodków Europejskiej Agencji Kosmicznej, skomputeryzowane teleskopy oraz iPady. Zwycięzcy odwiedzą europejski port kosmiczny w Gujanie Francuskiej.

Konkurs przeprowadzany jest oddzielnie w trzech kategoriach wiekowych:

  • Skywalkers (uczniowie w wieku 7 – 12 lat)
  • Pioneers (uczniowie w wieku 13 – 18 lat)
  • Explorers (studenci w wieku 17 – 22 lata)

i organizowany jest w dwóch cyklach: w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017.

Projekt ma zaangażować dziesiątki tysięcy uczniów i studentów w całej Europie. Zapraszamy nauczycieli do tworzenia i opieki nad zespołami konkursowymi! Ponadto pomocy będzie udzielał duży zespołu mentorów – specjalistów z dziedzin konkursowych zarejestrowanych na portalu. Projekty mogą być nadsyłane w jednym z 24 oficjalnych języków Unii Europejskiej, w tym w języku polskim.

Celem projektu jest inspirowanie młodych Europejczyków do angażowania się w problematykę badań kosmicznych. Konkurs promuje działalność edukacyjną, która łączy naukę z eksperymentowaniem. Pełne informacje o projekcie są dostępne na portalu projektu www.odysseus-contest.eu

Projekt edukacyjny Odysseus II finansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Horyzont 2020 Research and Innovation, numer grantu 640218. Jest to rozszerzona wersja projektu pilotażowego prowadzonego w latach 2011 – 2013. Konsorcjum projektu składa się z 14 partnerów i 4 instytucji wspomagających z 11 europejskich krajów. Centrum Badań Kosmicznych odpowiedzialne jest za koordynację projektu na terenie Litwy, Łotwy, Estonii oraz Polski.

Kontakt:

Marcin Nasiłowski, Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, Bartycka 18A, 00-716 Warszawa, Polska. Kontakt e-mail: m.nasilowski (at) cbk.waw.pl

Comments are closed.