Europejski Konkurs Kosmiczny Odyseuss II wystartował!

1

1 września br. wystartował Europejski Konkurs Kosmiczny Odysseus II, który skupia tematykę związaną z badaniami kosmicznymi.

Pierwszy etap konkursu odbywa się na szczeblu narodowym i wymaga od uczestników złożenia przez Internet pracy związanej z jedną z szeroko zdefiniowanych kategorii tematycznych. Praca zostanie poddana ocenie jury, które składać się będzie ze specjalistów – naukowców i inżynierów z dziedzin konkursowych. Oceniana będzie wiedza, umiejętności praktyczne i kreatywność.

Prace będą przyjmowane do 31 marca 2017.

Pozostałe dwa etapy to etap regionalny oraz międzynarodowy. Rejestracja już się rozpoczęła. Zachęcamy szczególnie nauczycieli do wsparcia zespołów konkursowych, pomocy udzielą również specjalny tzw. zespół mentorów, tj. specjaliści z poszczególnych dziedzin konkursowych. Projekty mogą być nadsyłane w jednym z 24 oficjalnych języków Unii Europejskiej, w tym w języku polskim.

Udział w konkursie to szansa na wykazanie się swoją pomysłowością, ale także na pogłębienie wiedzy o Wszechświecie w różnych dziedzinach, począwszy od astronomii i astrobiologii przez badania kosmiczne i satelitarne, po podróże międzyplanetarne.

Konkurs przeprowadzany jest oddzielnie w trzech kategoriach wiekowych:

  • Skywalkers: Konkurs plastyczny (uczniowie, 7 – 13 lat)
  • Pioneers: Konkurs na pracę badawczą (uczniowie, 14 – 19 lat)
  • Explorers: Konkurs na pracę badawczą (studenci, 17 – 22 lata)

Projekt skierowany jest do uczniów i studentów w wieku od 7 do 22 lat i ma na celu inspirowanie młodych Europejczyków do angażowania się w problematykę badań kosmicznych.

Udział w konkursie jest bezpłatny. Koszty związane z podróżami na finał i półfinał są pokrywane przez organizatorów. Do wygrania są atrakcyjne nagrody, m.in.

  • wyjazd do Portu Kosmicznego w Gujanie Francuskiej (kosmodrom Kourou),
  • staże w Europejskiej Agencji Kosmicznej,
  • wizyta w Cite de’l Espace w Tuluzie,
  • skomputeryzowany teleskop (Celestron Nexstar lub podobny),
  • i-pad z zestawem cyfrowych książek,

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.odysseus-contest.eu.

Projekt edukacyjny Odysseus II finansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Horizon 2020 Research and Innovation, numer grantu 640218. Jest to rozszerzona wersja projektu pilotażowego prowadzonego w latach 2011 – 2013. Konsorcjum projektu składa się z 14 partnerów i 4 instytucji wspomagających z 11 europejskich krajów. Koordynatorem projektu na terenie Polski oraz Litwy, Łotwy i Estonii jest Centrum Badań Kosmicznych PAN.

Kontakt:

Marcin Nasiłowski

Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk

ul. Bartycka 18A; 00-716 Warszawa, Polska

m.nasilowski@cbk.waw.pl

Jeden komentarz