ODYSSEUS II – Europejski Konkurs Kosmiczny

0

Do lipca 2017 trwa Europejski Konkurs Kosmiczny Odysseus II, który poświęcony jest tematyce związanej z badaniami kosmicznymi.

Pierwszy etap konkursu odbywa się na szczeblu narodowym i wymaga od uczestników złożenia przez Internet pracy związanej z jedną z szeroko zdefiniowanych kategorii tematycznych. Praca zostanie poddana ocenie jury, które składać się będzie ze specjalistów – naukowców i inżynierów z dziedzin konkursowych. Oceniana będzie wiedza, umiejętności praktyczne i kreatywność. Pozostałe dwa etapy to etap regionalny oraz międzynarodowy. Rejestracja już się rozpoczęła. Zachęcamy szczególnie nauczycieli do wsparcia zespołów konkursowych, pomocy udzielą również specjalny tzw. zespół mentorów, tj. specjaliści z poszczególnych dziedzin konkursowych. Projekty mogą być nadsyłane w jednym z 24 oficjalnych języków Unii Europejskiej, w tym w języku polskim.

Udział w konkursie to szansa na wykazanie się swoją pomysłowością, ale także na pogłębienie wiedzy o Wszechświecie w różnych dziedzinach, począwszy od astronomii i astrobiologii przez badania kosmiczne i satelitarne, po podróże międzyplanetarne.

Konkurs przeprowadzany jest oddzielnie w trzech kategoriach wiekowych:

  • Skywalkers: Konkurs plastyczny (uczniowie, 7 – 13 lat)
  • Pioneers: Konkurs na pracę badawczą (uczniowie, 14 – 19 lat)
  • Explorers: Konkurs na pracę badawczą (studenci, 17 – 22 lata)

Projekt skierowany jest do uczniów i studentów w wieku od 7 do 22 lat i ma na celu inspirowanie młodych Europejczyków do angażowania się w problematykę badań kosmicznych.

Udział w konkursie jest bezpłatny. Koszty związane z podróżami na finał i półfinał są pokrywane przez organizatorów. Do wygrania atrakcyjne nagrody, m.in.

  • wyjazd do Portu Kosmicznego w Gujanie Francuskiej (kosmodrom Kourou),
  • staże w Europejskiej Agencji Kosmicznej,
  • wizyta w Cite de’l Espace w Tuluzie,
  • skomputeryzowany teleskop (Celestron Nexstar lub podobny),
  • i-pad z zestawem cyfrowych książek,

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.odysseus-contest.eu.

Comments are closed.