Bliski przelot 2015 PK (06.08.2015)

0

W czwartek 6 sierpnia w pobliżu Ziemi znalazła się planetoida nosząca oznaczenie 2015 PK. Kosmiczna skała przeleciała wówczas w odległości około 81 tysięcy kilometrów od powierzchni naszej planety.

Planetoida 2015 PK zalicza się do obiektów typu NEO (Near Earth Objects), a więc posiadających orbity przebiegające w pobliżu lub przecinające orbitę naszej planety. Wszystkie planetoidy NEO w peryhelium swojej orbity zbliżają się do Słońca na odległość mniejszą niż 1,3 jednostki astronomicznej, co oznacza, że muszą znaleźć się podczas tzw. bliskiego przejścia w odległości nie większej niż około 45 milionów kilometrów od Ziemi, by należeć do tej grupy. W przypadku, gdy orbita takiej asteroidy przecina orbitę naszej planety, przy czym jest to obiekt posiadający poważne rozmiary, wtedy może zostać zaliczony do grupy planetoid potencjalnie zagrażających Ziemi (PHA – potentially hazardous asteroids). Prowadzone kampanie obserwacyjne mają wówczas za zadanie wyznaczyć precyzyjne dane orbitalne takiego obiektu i ustalić stopień w jakim stanowi on zagrożenie.

Kluczowy moment przelotu 2015 PK nastąpił w dniu 6 sierpnia, gdy planetoida ta osiągnęła punkt maksymalnego zbliżenia do Ziemi, co miało miejsce około godziny 05:10 CEST. W tym czasie 2015 PK zbliżyła się do naszej planety na odległość wynoszącą w przybliżeniu 81 tysięcy kilometrów. Odpowiada to około 0,21 odległości pomiędzy Ziemią a Księżycem (LD).

Obserwacje obiektu pozwoliły na wyznaczenie jego średnicy, wynoszącej w przybliżeniu około 10 metrów. Dla porównania meteoryt czelabiński, który 15 lutego 2013 roku rozpadł się nad Rosją, miał średnicę około 17-20 metrów. Planetoida 2015 PK jest zatem nieco mniejsza od wspomnianego bolidu.

Jest to już czternasty wykryty przelot planetoidy NEO w 2015 roku. W ubiegłym roku wykryto łącznie 31 obiektów, których trajektoria przebiegała w pobliżu Ziemi, a wraz ze wzrostem dokładności urządzeń i realizacji nowych projektów obserwacyjnych, można spodziewać się, że liczba ta w najbliższych latach utrzyma się na zbliżonym lub nawet większym poziomie. Jednakże wciąż wiele planetoid tego typu nie zostaje wykrytych, ponieważ ich orbita przebiega w pobliżu Słońca, co uniemożliwia prowadzenie naziemnych obserwacji astronomicznych.

(HT)

Comments are closed.