Ekspansja systemów nawigacyjnych na świecie

0

Europejska Agencja GNSS (GSA) co roku publikuje raport dotyczący globalnego rynku nawigacyjnego. Z najnowszego raportu wynika, że w 2014 r. wykorzystywano około 3,6 miliarda odbiorników GNSS, a do 2019 r. wartość ta ma wzrosnąć ponad dwukrotnie.

Smartfony pozostają najpopularniejszymi urządzeniami korzystającymi z usług pozycjonowania, które nazywane są Location-Based Services (LBS). Blisko 4 miliardy smartfonów wykorzystuje ten aspekt usług, przodując przed 260 milionami urządzeń nawigacyjnych w samochodach. Pozostałe urządzenia nie odgrywają tak dużej roli, jednak wciąż mowa jest ogólnie o miliardach ludzi posługujących się aplikacjami służącymi do polepszenia dostępności transportu, zrównoważonego rolnictwa, czy budowania nowoczesnej infrastruktury.

Eksperci przewidują, że rynkiem o największym wzroście będzie region Azji i Pacyfiku. Rynek ten ma wzrosnąć o 11%. Aktualnie w tym rejonie 1,7 miliarda urządzeń wykorzystuje nawigację, a do 2023 r. ma to być już ok. 4,2 miliarda urządzeń. Będzie to bardziej dynamiczny wzrost aniżeli łącznie notowany na rynkach Europy i Ameryki Północnej. Co prawda, to na Bliskim Wschodzie i Afryce wzrost będzie najwyższy (19%), jednak kraje z tych regionów startują ze znacznie niższego poziomu technologicznego.

Które urządzenia najczęściej wykorzystują systemy nawigacyjne? Przede wszystkim są to smartfony i tablety, ale także kamery cyfrowe, przenośne komputery oraz przyrządy do ćwiczeń. Urządzenia te przystosowane są do wykorzystania nawigacji, określania lokalizacji przestrzennej, geomarketingu i reklamy. Aspekty wykorzystania GNSS coraz liczniej występują w grach, bazując przy okazji na rozszerzonej rzeczywistości. Przedsiębiorcy natomiast, aby zwiększyć wydajność funkcjonowania, wprowadzają w swoich firmach rozwiązania monitorujące.

Korzystanie z GNSS nie ominęło także mediów społecznościowych. Większość osób nie wyobraża sobie wakacji bez dzielenia się wiedzą o odwiedzonych miejscach. Ponad 3 miliardy aplikacji mobilnych funkcjonuje dzięki wykorzystaniu informacji pozycjonowania. Rynek ten stale wzrasta, jednak powoli znikają różnice między obszarami uznanymi za wykluczone cyfrowo, jak np. Afryka.

Skumulowane źródła dochodów w segmencie GNSS w latach 2013-2023 / Credits: GNSS Market Report 2015

Skumulowane źródła dochodów w segmencie GNSS w latach 2013-2023 / Credits: GNSS Market Report 2015

Aplikacje związane z nawigacją, społecznościami, grami, rozrywką, fitnessem, sportem, ochroną zdrowia przodują w rankingu wykorzystania GNSS. Przeciętna liczba pobranych przez użytkowników aplikacji na urządzenie wynosi 70. Co ciekawe, 50% użytkowników nigdy nie zapłaciło więcej niż 1 dolar za aplikację. W 2014 liczba pobranych aplikacji wykorzystujących lokalizację wynosiła ok. 3 miliardy.

Google i Apple dominują na rynku aplikacji. W 2014 firmy te skupiły łącznie niemal 50 miliardów pobrań. Google Play wyprzedził App Store pod względem ilości dostępnych aplikacji oraz ich pobrań. W 2014 r. dostępnych aplikacji ze sklepu Google było blisko 1,43 miliona. Dla porównania Apple oferował 1,21 miliona aplikacji, a Windows 300 tys. Jednak to Apple generuje 5 razy wyższe dochody w sprzedaży aplikacji od Google’a.

Nie jest tajemnicą, że rynek zdominowany jest przez graczy spoza Europy. Przodują firmy pochodzące z Ameryki Północnej i Azji. Jednak to Europa wiedzie prym w rozwoju aplikacji. W 2013 r. europejski rynek aplikacji wygenerował 17,5 miliarda euro dochodu przy zatrudnieniu 1,8 miliona ludzi. Przewiduje się, że w 2018 r. dochody wyniosą 63 miliardy euro, a branża zatrudniać będzie niemalże 5 milionów ludzi.

Interesujący jest fakt, że polityka Unii Europejskiej od 2007 r. konsekwentnie przyczynia się do stopniowej obniżki cen roamingu. Podjęte kroki i wprowadzenie eurotaryfy mają zachęcać do swobodnego korzystania ze smartfonów i aplikacji niezależnie od granic państwowych. Być może już pod koniec tego roku roaming na terenie Unii Europejskiej zostanie całkowicie zniesiony. Warto odnotować, że paradoksalnie obniżenie cen o 80% począwszy od 2007 roku przełożyło się na wzrost wartości rynku roamingowego aż o 630%.

Jednym z przykładów rozwoju rynku GNSS jest wzrost zainteresowania konkursem Galileo Masters. Ten międzynarodowy konkurs nagradza najlepsze rozwiązania wykorzystujące nawigację satelitarną w życiu codziennym. Do Galileo Masters zgłaszane mogą być pomysły na aplikacje, urządzenia bądź usługi. Od uczestników nie wymaga się przedstawienia prototypu – wystarczy dobra koncepcja. Nabór wniosków w tegorocznej edycji upływa 30 czerwca.

Więcej o Galileo Masters można przeczytać na stronie www.galileo-masters.pl

Artykuł sporządzono na podstawie raportu Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji GNSS (GSA).

Comments are closed.