Sto dni do przelotu New Horizons obok Plutona

0

Już za 100 dni dojdzie do przelotu sondy New Horizons obok Plutona. Sonda od 4 kwietnia realizuje drugą fazę obserwacji naukowych.

Misja sondy New Horizons (NH) to bardzo ciekawa wyprawa ku słabo poznanym obrzeżom Układu Słonecznego. Głównym celem misji NH jest planeta karłowata 134340 Pluton (do 2006 uznawana na pełnoprawną planetę). Start sondy NH nastąpił 19 stycznia 2006 roku. Przelot obok Plutona nastąpi 14 lipca 2015 roku. Sondę zbudowało wspólnie kilka amerykańskich firm, instytutów naukowych oraz uniwersytetów.

Przez większość lotu NH był w stanie elektronicznej hibernacji, przerywanej co kilka miesięcy na diagnostykę instrumentów pokładowych. Ostatni stan hibernacji zakończył się 7 grudnia 2014 roku, gdy NH znajdował się około 260 milionów kilometrów od Plutona. Wybudzenie sondy nastąpiło bez problemów.

Miesiąc później rozpoczęła się pierwsza naukowa faza zbliżenia do Plutona. Wówczas sonda NH wykonała serię obserwacji Plutona, m.in. pełnego obrotu Plutona i Charona względem wspólnego środka masy.

Pierwsza faza zbliżenia do Plutona zakończyła się 4 kwietnia. Wówczas NH znalazł się w odległości około 120 milionów kilometrów od tej planety karłowatej. Wtedy też, 101 dni od przelotu, rozpoczęła się druga faza obserwacji naukowych Plutona.

Pozycja New Horizons względem Plutona w dniu 4 kwietnia o 18:00 CEST / Credits - NASA, The Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory LLC

Pozycja New Horizons względem Plutona w dniu 4 kwietnia o 18:00 CEST / Credits – NASA, The Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory LLC

Druga faza zakończy się 23 czerwca, gdy NH będzie w odległości około 26 mln kilometrów od celu. Wówczas obrazy Plutona będą lepsze niż te uzyskiwane przez kosmiczny teleskop Hubble, jednak ta planeta karłowata wciąż będzie mieć rozmiary nie większe niż kilka pikseli. Pozwoli to jednak na obserwacje niejednorodności w albedo powierzchni Plutona. Jakość obrazów Plutona porównywalna z tymi z teleskopu Hubble zostanie osiągnięta pod koniec maja. W połowie maja prawdopodobnie dojdzie do korekty trajektorii sondy, aby New Horizons przeleciał w zakładanej odległości od Plutona.

Trzecia faza zbliżania zakończy się 13 lipca, w odległości około 1,2 mln kilometrów, co odpowiada 3x dystansowi pomiędzy Ziemią a Księżycem.

Faza przelotu obok Plutona trwać będzie pomiędzy 13 a 15 lipca. Wówczas NH będzie przebywać w odległości mniejszej od 1,2 mln kilometrów od celu swojej misji. To właśnie wtedy znaczna większość obserwacji i pomiarów zostanie wykonana. Moment największego zbliżenia do Plutona nastąpi 14 lipca około godziny 13:50 CEST. Wówczas NH znajdzie się 13500 km od Plutona, 29500 km od księżyca Charona, 22000 km od księżyca Nix i 77600 km od księżyca Hydra.

Przelot sondy obok Plutona - 14 lipca 2015 / Credits - domena publiczna

Przelot sondy obok Plutona – 14 lipca 2015 / Credits – domena publiczna

Co ciekawe, w momencie przelotu NH nie będzie w kontakcie z Ziemią. Pierwszy „ping” od sondy NH, świadczący o dobrym stanie technicznym po przelocie obok Plutona zostanie odebrany dopiero na Ziemi 15 lipca o 03:15 CET (a wysłany około 4 godzin i 25 minut wcześniej). Pierwsze dane i zdjęcia z przelotu sondy zostaną otrzymane na Ziemi 15 lipca około 13:00 CET. Całość danych z przelotu sondy NH obok Plutona będzie przesyłana na Ziemię przez kilka miesięcy.

Po przelocie nastąpią trzy fazy naukowe oddalania się od Plutona. Te fazy oddalania zakończą się 1 stycznia 2016 roku, gdy NH będzie już ponad 200 mln kilometrów od Plutona. Wówczas być może już będą trwać przygotowania do przelotu obok innego obiektu Pasa Kuipera (KBO), co powinno nastąpić przed 2020 rokiem. Aktualnie znane są trzy potencjalne cele do przelotu, dzięki obserwacjom kosmicznego teleskopu Hubble.

Za sto dni nastąpi przelot obok jednego z najmniej poznanych obiektów Układu Słonecznego. Czy Pluton i Charon są “prymitywnymi” obiektami, które się nie zmieniły znacząco od czasów powstania naszego układu planetarnego? A może Pluton i jego księżyce doświadczyły dramatycznych zmian na przestrzeni 4,6 miliarda lat? Tego dowiemy się już wkrótce dzięki sondzie New Horizons.

Misja New Horizons jest komentowana w wątku na Polskim Forum Astronautycznym.

(NASA)

Comments are closed.