Rozbłysk klasy M2.4 z grupy 2282 (10.02.2015)

0

Dziesiątego lutego grupa plam o numerze 2282 wyemitowała rozbłysk klasy M2.4. Jak się później okazało – było to jednorazowe wydarzenie.

Na początku 2015 roku zanotowano kilka rozbłysków średnich stanów klasy M. Od tego czasu aktywność słoneczna pozostaje na niższym poziomie, z kilkoma rozbłyskami dolnych stanów klasy M.

Ostatni z takich rozbłysków wydarzył się 10 lutego, gdy grupa 2282 wyemitowała rozbłysk klasy M2.4. Maksimum tego rozbłysku nastąpiło o godzinie 00:35 CET. Rozbłyskowi towarzyszył koronalny wyrzut masy, który nie był skierowany ku Ziemi. Poniższe nagranie prezentuje ten rozbłysk.

Rozbłysk klasy M2.4 – 10.02.2015 / Credits – NASA, SDO, Solar Ham

W następnych dniach nie doszło do kolejnych rozbłysków klasy M i aktywność słoneczna znów wyraźnie spadła. Aktualnie na widocznej z Ziemi tarczy Słońca znajdują się trzy grupy aktywne, jednak żadna nie jest w stanie wyemitować silniejszego rozbłysku.

Ostatnie analizy aktywności podczas tego cyklu, opublikowane 14 stycznia przez NASA wskazują, że maksimum 24. cyklu nastąpiło w kwietniu 2014 roku. Ponadto, w lutym 2012 roku nastąpiło wcześniej maksimum aktywności słonecznej dla tego cyklu. Prawdopodobnie te dwie daty zostaną uznane za oficjalne maksima 24. cyklu aktywności słonecznej.

W tym roku prawdopodobnie dojdzie do spadku aktywności słonecznej po maksimum cyklu. Z czasem będziemy obserwować coraz mniej silniejszych rozbłysków. Oczywiście, wciąż możliwe są silniejsze rozbłyski, w tym najbardziej energetycznej klasy X. Jednocześnie, coraz w tym roku powinno się pojawiać coraz więcej dni bez żadnego obszaru aktywnego widocznego na tarczy słonecznej.

Aktywność słoneczna jest komentowana na Polskim Forum Astronautycznym. Polecamy także listę najsilniejszych rozbłysków w tym roku oraz najsilniejszych w całym 24. cyklu aktywności słonecznej.

(PFA)

Comments are closed.