Systemy nawigacji satelitarnej: przegląd aplikacji drogowych

0

Nawigacja satelitarna to w chwili obecnej bardzo istotna gałąź gospodarki, a transport drogowy jest jednym z największych rynków dla aplikacji korzystających z sygnałów nawigacyjnych. Zapraszamy do krótkiego przeglądu głównych aplikacji wykorzystywanych w ruchu drogowym.

Według opracowania GNSS Market Report, rynek zastosowań rozwiązań wykorzystujących systemy nawigacyjne w transporcie drogowym odpowiada za około 46% całego segmentu GNSS (ang. Global Navigation Satellite Systems), co w 2012 roku przełożyło się na wygenerowanie dochodu w wysokości blisko 30 miliardów euro. W tym samym czasie ogólnoświatowa sprzedaż urządzeń wykorzystujących GNSS wyniosła 200 milionów jednostek.

Odbiorniki sygnałów nawigacyjnych są obecnie powszechnie instalowane w nowych samochodach, zapewniając dostęp do unikalnych usług, takich jak: dostarczanie aktualnych informacji o sytuacji na drogach, połączeń alarmowych, automatycznego naliczania opłat za przejazd przez płatny odcinek drogi, wyznaczanie optymalnej trasy ruchu, zarządzanie flotą czy systemy ADAS (Advanced Driving Assistance Systems).

Jedną z najpopularniejszych aplikacji GNSS jest nawigacja samochodowa, która oferowana jest zarówno w standardzie (nowy samochód), jak i w postaci osobnego urządzenia. Obecnie możliwe jest zaobserwowanie pojawiania się coraz lepszych algorytmów pozwalających na efektywne pokonanie trasy. Przykładem takiej aplikacji może być Community Traffic firmy NaviExpert z Poznania czy Traffic w AutoMapie lub urządzenia TomTom wyposażone w system IQ Routes.

Kolejną aplikacją jest naliczanie opłat za poruszanie się po płatnym odcinku drogi, co może być także rozciągnięte na kontrolę zatłoczenia określonych obszarów miast (ang. Congestion Charge Zone). Domyślnie wpływać to może pozytywnie na kwestie zanieczyszczenia powietrza w miastach czy kongestii transportowej (popularnych korków). Pierwsza rozwiązania GNSS w systemach naliczania opłat (ang. Road User Charging) zaczęła stosować Szwajcaria, natomiast w Niemczech powstał system bazujący wyłącznie na sygnałach nawigacyjnych. Z kolei na Słowacji sieć dróg objętych systemem RUC uległa w 2014 roku powiększeniu 7,5 razy.

Jedną z najważniejszych aplikacji GNSS w transporcie drogowym jest z pewnością funkcja usług alarmowych, kiedy w zaistniałych wypadkach czas reakcji staje się kluczowym aspektem walki o życie i zdrowie ludzi. Możliwość precyzyjnego zlokalizowania miejsca wypadku pozwala na błyskawiczne wysłanie na miejsce odpowiednich służb.

Wreszcie systemy nawigacji satelitarnej pozwalają na usprawnienie zarządzania ruchem drogowym. Kongestia, czyli czasowe zatrzymanie lub spowolnienie ruchu na drodze, to coraz większy problem w wielu państwach. Dokładna, niezawodna, kompletna i dostarczona na czas informacja może umożliwić zarządzającym ruchem na czasowe wprowadzenie sugestii objazdów (poprzez tablice wyświetlające informacje o ruchu drogowym).

Bez wątpienia rozwiązania GNSS stanowią już teraz także integralną część systemów zarządzania flotą i śledzenia pojazdów. Niezakłócony przewóz dóbr zależy mocno od poziomu zatłoczenia. Pojazdy wyposażone w systemy GNSS (np. OBU, ang. On-Board Units) pozwalają na optymalizację zarządzania przewozem, redukcję czasu podróży, zwiększenie bezpieczeństwa i redukcji zużycia paliwa.

W najbliższej przyszłości można się spodziewać dalszego intensywnego rozwoju systemów nawigacyjnych, wchodzących w skład systemów ITS (ang. Intelligent Transport System). Przed końcem obecnej dekady działalność operacyjną powinien rozpocząć europejski system nawigacyjny Galileo, który z pewnością pozwoli na osiąganie jeszcze lepszej dokładności wyznaczanej pozycji i prędkości poruszania się pojazdów.

Comments are closed.