Drop Your Thesis 2013 – możliwy polski udział!

0

Od momentu przystąpienia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej możliwy będzie udział polskich studentów w projektach edukacyjnych na znacznie korzystniejszych warunkach niż dotychczas. Jednym z programów, do którego można składać wnioski, to „Drop Your Thesis”. Termin nadsyłania wniosków do tego programu to 11 lutego 2013 roku.

Wejście Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) to duża szansa na zwiększenie udziału polskich studentów i uczelni w projektach edukacyjnych. Najważniejsza zmiana nastąpi przy sposobie finansowania projektów edukacyjnych.  Dotychczas krajowe uniwersytety mogły brać udział w projektach edukacyjnych realizowanych przez ESA, ale Polska musiała za to płacić. Nie raz prowadziło to do problemów, których najbardziej znanym przykładem była akcja ESMO w 2010 roku.

Od momentu wejścia Polski do ESA sytuacja się zmieni. Od tej pory to ESA pokryje koszty wyjazdów studentów na warsztaty, przeglądy czy wykonanie eksperymentu (np. w trakcie kampanii startowej). Polscy studenci i uczelnie będą mogły się skupić na najważniejszym – zaprezentowaniu projektu i (po akceptacji) jego przeprowadzeniu. Jest to duże udogodnienie, które powinno przełożyć się na większą liczbę polskich wniosków o eksperymenty studenckie.

Jednym z programów edukacyjnych realizowanych przez Biuro Edukacyjne ESA jest „Drop Your Thesis”. W ramach tego programu edukacyjne eksperymenty są zrzucane ze specjalnej wieży w Bremie, z wysokości ponad 100 metrów. W trakcie spadku, który może trwać do 9,3 sekundy, trwają warunki mikrograwitacji o wysokim poziomie (do 10-6g). Ten poziom mikrograwitacji jest znacznie wyższy niż osiągany podczas lotów parabolicznych czy nawet niektórych platform orbitalnych i pozwala na przeprowadzenie zaawansowanych eksperymentów.  

Jak sama nazwa wskazuje, „Drop Your Thesis” są skierowane dla studentów realizujących prace magisterskie lub doktoranckie. Termin przesyłania wniosków do programu „Drop Your Thesis” to 11 lutego 2013 roku. Polska do tego czasu będzie członkiem ESA.

Więcej informacji na stronie ESA:
http://www.esa.int/SPECIALS/Education/SEMQQ1ERI7H_0.html

(ESA)

Redakcja serwisu Kosmonauta.net serdecznie dziękuje Panu Sławomirowi Zdybskiemu z Biura Edukacyjnego ESA za przesłaną informację. 

Comments are closed.