Przelot planetoid 2012 TV (07.10.2012) i 2012 TC4 (12.10.2012)

0

Siódmego października 2012 roku nastąpił przelot małej planetoidy o nazwie 2012 TV obok Ziemi. Najmniejszy dystans pomiędzy naszą planetą a tą planetoidą wyniósł około 0,66 odległości do Księżyca. Natomiast 12 października planetoida 2012 TC4 przeleci od Ziemi w odległości zaledwie 0,25 dystansu do Księżyca.

Przeloty bardzo małych planetoid pomiędzy Ziemią a Księżycem to dość częste zjawisko. Jednakże, do lat 90. XX wieku większość takich bardzo małych planetoid umykała detekcji. Dopiero od czasu wprowadzenia robotycznych systemów obserwacyjnych i zaawansowanych programów przeglądowych udaje się wykrywać takie obiekty w pobliżu Ziemi, często jeszcze przed przelotem. Tak też stało się w przypadku 2012 TV i 2012 TC4.

Pierwsza  z opisanych w tym artykule planetoid, 2012 TV, przeleciała w pobliżu Ziemi w dniu 7 października 2012 roku. Moment najbliższego zbliżenia nastąpił tuż po godzinie 17:00 CEST. Najmniejszy dystans pomiędzy tą planetoidą a Ziemą wyniósł około 0,66 odległości do Księżyca, czyli okolo 253 tysięcy kilometrów. Rozmiary 2012 TV szacowane są na około 31 metrów.

Natomiast 12 października inna planetoida – nazwana 2012 TC4 – zbliży się jeszcze bardziej do Ziemi. W momencie największego zbliżenia, który powinien nastąpić okolo godziny 07:17 CEST (plus minus 15 minut) ta planetoida znajdzie się w odległości (od Ziemi) zaledwie 0,25 dystansu do Księżyca, czyli mniej niż 100 tysięcy kilometrów. Rozmiary 2012 TC4 szacowane są na około 17 metrów.

Przeloty 2012 TV i 2012 TC4 to pierwsze bliskie zbliżenia (czyli bliżej niż Księżyc) jakie nastąpiły lub jakie wykryto od 21 czerwca 2012 roku. Wówczas planetoida 2012 MF7 zbliżyła się na odległość około 0,83 dystansu do Srebrnego Globu. Jest możliwe, że w międzyczasie nastąpił niezauważony przelot małej planetoidy – w okresie letnim wiele obserwatoriów astronomicznych (na półkuli północnej) nie funkcjonuje z uwagi na krótką noc.

Comments are closed.