Gdańsk: Międzynarodowa Konferencja Naukowa dla Dzieci

0

1 czerwca 2012 roku na Politechnice Gdańskiej odbędzie się III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dzień Młodego Naukowca”. Tematem przewodnim będzie Symetria we Wszechświecie – od nano do makroskali. Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych!

Organizatorzy konferencji – Politechnika Otwarta oraz Stowarzyszenie Polska Akademia Dzieci, zapowiadają wiele atrakcji. Podczas wydarzenia specjaliści różnych dyscyplin naukowych wygłoszą wykłady akademickie dla słuchaczy w wieku od 6 do 12 lat.

Ponadto młodzi naukowcy (od 6 roku życia) zaprezentują swoje pasje badawcze w formie wykładów i warsztatów, dzieląc się swoją wiedzą z rówieśnikami i dorosłymi. Organizatorzy przewidują udział zagranicznych naukowców w konferencji. Na uczestników będą też czekać dodatkowe atrakcje – pizza oraz bankiet czekoladowy na zakończenie.

Laureaci konkursu na Najlepszy Blog Naukowy w Polsce podczas II Międzynarodowej Konferencji Naukowca 1 czerwca 2011 roku / Credits: Polska Akademia Dzieci, Ewa MiędzobrodzkaNa początku konferencji, która odbędzie się w Dniu Dziecka, będą miały miejsce między innymi wystąpienia gości oraz rozwiązania dwóch konkursów („Najlepszy Blog Młodego Naukowca” oraz „Moja Wyprawa w Kosmos”) wraz z wręczeniem nagród. Następnie wygłoszone zostaną dwa referaty – Dawida Zapiska nt. Symetrii, oraz dr Edwarda Wollacka z NASA, nt. Symetrii i kosmicznego mikrofalowego promieniowania tła. Na trzecią część konferencji składać się będzie 8 interesujących sesji tematycznych, do wyboru przez uczestników.

Szczegółowy program konferencji możliwy jest do przejrzenia na stronie akademiadzieci.edu.pl. Konferencja odbędzie się 1 czerwca 2012 roku na Politechnice Gdańskiej (Aula). Start o godzinie 9:30.

Wydarzenie odbędzie się pod honorowym patronatem JM Rektora Politechniki Gdańskiej, prof. dr hab. inż. Henryka Krawczyka oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz Polskiego Towarzystwa Badania Gier.

(PAD)

Comments are closed.