Lecimy na Księżyc i z powrotem na Ziemię – konkurs plastyczny

0

Wyślij obrazek na Księżyc a następnie niech połowa Ziemi go odbierze i odczyta! Może to właśnie Twój rysunek „dotknie” powierzchni Księżyca i powróci stamtąd do nas?

Księżyc to nasz jedyny naturalny satelita Ziemi. Już setki lat temu ludzie patrzyli w Księżyc i próbowali myślami przesłać informację do drugiej osoby, która w innej części Ziemi też patrzyła na ten sam księżyc. W latach czterdziestych radioamatorzy zaczęli wykorzystywać największego satelitę Ziemi do łączności głosowych oraz telegrafii. Tą nie łatwą metodę komunikacji stosuje się do dnia dzisiejszego. Sygnał radiowy nadany tylko w stronę księżyca po przejściu przez Ziemską atmosferę ulega rozmyciu i po dotarciu do Księżyca część tego sygnału ulega odbiciu w stronę Ziemi i ponownie przedostaje się przez naszą atmosferę. Czas potrzeby do przebycia tej odległości, w obie strony będzie to mniej więcej od 700 do 800 tysięcy kilometrów, w zależności od położenia Księżyca,  wynosi około 2-3 sekund. Zadanie to nie jest łatwe do wykonania w praktyce. Dopiero w 2010 roku zamiast głosu czy telegrafii po raz pierwszy został wysłany obraz, który najpierw zakodowano w postaci dźwięku, a potem na falach radiowych wysłano w kierunku Księżyca.

Czas transmisji jednego obrazka to 72 sekundy! Przez cały ten czas należy bardzo precyzyjnie podążać systemem antenowym za Księżycem. Łączności Ziemia – Księżyc – Ziemia (od angielskich nazw Earth – Moon – Earth) są na całym świecie określane mianem EME. W zeszłym roku w ramach GAM 2011 oficjalnie rozpoczęto wydarzenie przeprowadzono operację odbicia od księżyca. W tym roku wielki zaszczyt przypadł Polsce.

Dostaliśmy zaproszenie do wzięcia udziału w kolejnej transmisji oraz wytyczne jakie powinniśmy spełniać. Po szczegółowej weryfikacji polscy radioamatorzy wyrazili zgodę na przystąpienie do programu obchodów GAM 2012. Jest to dla nas wielkie wyzwanie i postaramy się godnie reprezentować nasz kraj w tym niecodziennym i kosmicznym eksperymencie. Dlatego też zapraszamy wszystkich do przygotowania obrazka, który moglibyśmy wysłać na księżyc!

Może to właśnie Twój rysunek „dotknie” powierzchni Księżyca i powróci stamtąd do nas?

Wymagania konkursowe:

1.Technika wykonania pracy jest dowolna, jednak zgłoszenia do konkursu są tylko drogą cyfrową.

Mogą to być np. zdjęcia wielkich polskich dzieł sztuki, należy je wówczas odpowiednio opisać. Ponadto w przypadku takiej pracy należy  pamiętać, aby nie łamać praw autorskich, że wysłanie pracy na konkurs wiąże się z oświadczeniem, iż nadawca listu e-mail z pracą konkursową posiada wszelkie konieczne licencje, prawa, zgody i zezwolenia wymagane do dalszego używania pracy konkursowej przez organizatorów konkursu, w tym do wysłania drogą radiową, oraz do tego, aby osoby które odbiorą i zdekodują sygnał radiowy mogły ten obraz przetwarzać i publikować.

2. Wymiar pracy to 320 (poziomo) x 240 (pionowo) pikseli.

3. Praca nie powinna zawierać drobnych szczegółów. Szczegóły mogą zniknąć po odbiciu od Księżyca, ze względu na szum i osłabiony sygnał powracający na Ziemię.

4. Pracę zapisujemy w formacie obrazu typu bitmapa BMP.

5. Praca powinna zawierać jak najwięcej jasnych kolorów.

6. Obraz będzie wysłany w stronę Księżyca, a po odbiciu prawie połowa Ziemi będzie mogła go odebrać. Wysyłany obraz powinien w jakiś sposób reprezentować nasz kraj.

7. Wysłana grafika może być zmodyfikowana przez radioamatorów, aby spełniać wymagania techniczne oraz regulacje prawne.

Do kogo adresowany jest konkurs?

Organizatorzy w naturalny sposób liczą na udział młodego pokolenia, ale wiek autorów nie będzie brany pod uwagę przy ocenie prac. O wyborze pracy, oprócz pomysłu, zadecyduje ocena technicznych możliwości udanego odbicia rysunku od Księżyca.

Zgłaszanie pracy.

Prace zgłaszane są elektronicznie na adres e-mail: konkursariss@gmail.com.

Do listu należy załączyć pracę lub prace oraz podać imię nazwisko, miejscowość (szkołę) i wiek autora prac(y). Tytuł pracy mile widziany.

Ważna informacja:

Biorąc udział w konkursie wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez grupę ARISS Polska Twojego obrazka w przyszłości w celu popularyzacji wiedzy, oraz wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora Konkursu plastycznego “Lecimy na Księżyc i z powrotem na Ziemię. Czasu jest niewiele, ale i Ty możesz dołączyć!” zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celu przeprowadzenia ww. konkursu oraz dalszego wykorzystania pracy.

Wysłanie pracy na konkurs wiąże się z oświadczeniem, że nadawca listu e-mail z pracą konkursową posiada wszelkie konieczne licencje, prawa, zgody i zezwolenia wymagane do dalszego używania pracy konkursowej przez organizatorów konkursu, w tym do wysłania drogą radiową, oraz do tego, aby osoby które odbiorą i zdekodują sygnał radiowy mogły ten obraz przetwarzać i publikować.

Czy to mój obrazek “poleci” w kierunku Księżyca?

Z konkursu wyłonimy tyle prac, ile tylko będzie możliwe do wysłania, jednak ilość prac jest ograniczona warunkami technicznymi. Ze zwycięzcami skontaktujemy się drogą e-mail.

Masz, aż dwie szanse by to właśnie Twoja praca poleciała w kosmiczną podróż na Księżyc i z powrotem! Pierwsza szansa to próba generalna już 21 kwietnia. Start to około 14:00 UTC. Jeśli próba generalna zakończy się sukcesem, to wówczas 28 kwietnia podczas oficjalnej imprezy Global Astronomy Month (skrót: GAM) 2012 zostaną wysłane obrazy w stronę księżyca. Zdjęcia w ramach GAM, będzie odbierał radioteleskop w Dwingeloo, Holandia.

Komisja zbierze się dwukrotnie 21 kwietnia (rano) i 27 kwietnia.

Organizatorzy konkursu:

Fundatorem Nagród są:

  • Kłodzka Grupa EME – (wysłanie obrazu na księżyc)
  • Polski Związek Krótkofalowców – nagrody rzeczowe za prace wyróżnione.
  • Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk
  • Portal Astronomia.pl
  • AstroNautilus

Dodatkowe informacje o wydarzeniu:

http://www.astronomerswithoutborders.org/gam2012-programs/program-schedule/1071.html

Redakcja serwisu Kosmonauta.net serdecznie dziękuje Panu Profesorowi Lechowi Mankiewiczowi za przesłany tekst.

Może to właśnie Twój rysunek „dotknie” powierzchni Księżyca i powróci stamtąd do nas?

Comments are closed.