Rezolucja Rady Unii Europejskiej dotycząca przestrzeni kosmicznej

0

6 grudnia Rada przyjęła rezolucję poświęconą zaletom aplikacji kosmicznych dla bezpieczeństwa obywateli.

UE i Europejska Agencja Kosmiczna wspólnie tworzą globalny system monitorowania środowiska i bezpieczeństwa (system GMES). Pozwoli on pozyskiwać informacje geograficzne potrzebne do zapobiegania ofiarom śmiertelnym oraz zmniejszania szkód materialnych i ekologicznych podczas katastrof i kryzysów. 6 grudnia Rada przyjęła rezolucję poświęconą zaletom aplikacji kosmicznych dla bezpieczeństwa obywateli.

Logo programu GMES / Credits: KESystem GMES – gdy stanie się w pełni operacyjny – będzie jednym z najpełniejszych światowych systemów generujących dane z obserwacji ziemi: połączy wszystkie europejskie krajowe zasoby naziemne, powietrzne i kosmiczne (a tym samym dostarczane przez nie strumienie informacyjne) w pełny, zintegrowany i spójny system, i uzupełni go o dodatkowe informacje, których nie można obecnie pozyskać z krajowych czujników.

Korzyści społeczno-gospodarcze

Sprawozdanie opracowane przez Europejski Instytut ds. Przestrzeni Kosmicznej (ESPI, Wiedeń) pod auspicjami polskiej prezydencji w Radzie UE pokazuje, że społeczno-gospodarcze korzyści systemu GMES mogą sięgnąć 67 mld EUR.

Aplikacje kosmiczne mogą zwiększyć bezpieczeństwo obywateli dzięki taki funkcjom, jak prognozowanie pogody, monitorowanie ruchów ludności, skuteczna komunikacja w sytuacjach nadzwyczajnych, precyzyjna nawigacja satelitarna, odwzorowywanie terenu, nadzór morski, kontrola zanieczyszczeń, usługi poszukiwawczo-ratunkowe oraz wiele innych.

Dane GMES mogą pomóc w realizacji wspólnej polityki rolnej i zrównoważonej polityki rybołówstwa, a tym samym zapewnić długoterminowe bezpieczeństwo żywnościowe.

Ministrowie podkreślili, że system GMES jest jednym z kluczowych programów z punktu widzenia operacji zarządzania kryzysowego, ochrony ludności oraz pomocy humanitarnej.

Zaznaczyli, że system ten jest nie tylko europejskim wkładem w globalną obserwację ziemi (GEOS), lecz także kluczem do zapewnienia Europie niezależnego dostępu do strategicznych informacji na tak politycznie i ekonomicznie delikatne tematy, jak zmiana klimatu oraz redukcja CO2.

Rada podkreśliła więc, że należy w pełni wdrożyć system GMES i zapewnić jego nieprzerwane działanie na kolejnych 25–30 lat.

Katastrofy: reagowanie i zapobieganie

Rośnie liczba odnotowywanych w Europie katastrof i klęsk. Obecnie pięć krajów UE (Francja, Niemcy, Włochy, Wielka Brytania i Grecja) znajduje się wśród dziesięciu krajów świata najbardziej zagrożonych takimi zjawiskami. Chodzi zarówno o klęski żywiołowe i katastrofy wywoływane przez człowieka, jak i wypadki przemysłowe.

W ciągu ostatniej dekady Europa doświadczyła prawie 100 000 tragicznych zdarzeń; dotknęły one ponad 11 milionów osób. Odnotowane straty wyniosły ponad 200 mld EUR.

System GMES może pomóc zapobiegać występowaniu ofiar śmiertelnych i stratom materialnym, pozwalając na przykład tworzyć stosowne mapy w przypadku katastrof, prognozować burze, pożary i powodzie oraz zapewniać jak najlepszą orientację sytuacyjną w trakcie operacji ratunkowych.

Więcej informacji:
Rezolucja Rady „Zalety przestrzeni kosmicznej dla bezpieczeństwa obywateli Europy” (pdf, ENG)
Sprawozdanie Europejskiego Instytutu ds. Przestrzeni Kosmicznej (pdf, ENG))
Globalny system monitorowania środowiska i bezpieczeństwa (GMES)
Polska grupa GMES działająca w Centrum Badań Kosmicznych PAN

Comments are closed.