Medal im. Włodzimierza Zonna dla prof. Lecha Mankiewicza

0

Podczas uroczystej inauguracji XXXV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Astronomicznego (PTA) w Gdańsku został przyznany Medal im. Włodzimierza Zonna. Laureatem nagrody za wybitne zasługi w popularyzacji wiedzy o Wszechświecie został prof. Lech Mankiewicz, dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN i koordynator programu Hands-On Universe w Polsce.

Medalem im. Włodzimierza Zonna, wybitnego astronoma, który angażował się w popularyzację astronomii, Towarzystwo wyróżnia naukowców, którzy w szczególny sposób przyczyniają się do szerzenia wiedzy o Wszechświecie. Laureatami przyznawanej od 1983 roku nagrody są między innymi ks. prof. Michał Heller, dr Krzysztof Ziołkowski, prof. Jarosław Włodarczyk, dr Henryk Brancewicz, prof. Robert Głębocki (pośmiertnie) czy prof. Andrzej Woszczyk.

Tegoroczny laureat nagrody, prof. Lech Mankiewicz, w Polsce i na świecie jest znany ze swojego często bezkompromisowego i niezwykle interdyscyplinarnego podejścia do popularyzacji nie tylko astronomii, ale także wielu innych dziedzin nauki.

Mankiewicz od 2007 roku jest dyrektorem Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie. Z tą instytucją związany jest od 2001 roku, wcześniej przez kilkanaście lat pracował w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie. W swojej karierze naukowej wizytował również wiele zagranicznych uniwersytetów i instytutów badawczych, między innymi Uniwersytet w Heidelbergu, Instytut Maxa Plancka i CERN.

Mankiewicz ukończył Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (1981) i na tej samej uczelni obronił doktorat (1987) oraz uzyskał habilitację (1996). W pracy naukowej zajmuje się z zespołem “Pi of the Sky” poszukiwaniem szybkozmiennych zjawisk optycznych kosmicznego pochodzenia. Za odkrycie poświaty optycznej błysku GRB080319B został jednym z laureatów nagrody “Odkrycie roku”, przyznawanej przez Polskie Stowarzyszenie Dziennikarzy Naukowych.

Od kilkunastu lat jest zaangażowany w popularyzację nauki, w tym przede wszystkim w rozwój “astronomii edukacyjnej”, która jak sam często powtarza, zajmuje mu cały czas, którego nie poświęca pracy i rodzinie.

Podczas wystąpienia po odebraniu nagrody Mankiewicz podkreślił, że internet to narzędzie, które kreuje nowe możliwości dla popularyzacji nauki i dydaktyki oraz przypomniał kilka najważniejszych sukcesów programu Hands-On Universe, który koordynuje w Polsce – stworzenie społeczności nauczycieli wokół serwisu internetowego i kanału YouTube, odkryciach uczniów w ramach programu International Astronomical Search Collaboration czy olbrzymiej popularności polskich bram do społecznościowych projektów naukowych zbudowanych na platformie Zooniverse.

Nagrodzony fizyk podziękował również polskim i zagranicznym popularyzatorom nauki, z którymi, jak powiedział, miał przyjemność współpracować i od których wiele sie nauczył. Na koniec Mankiewicz wspomniał o kilku nowych, dobrze zapowiadających się inicjatywach, w tym między innymi o Centrum Challengera, którego budowę w Gdańsku obecnie wspiera.

Redakcja serwisu Kosmonauta.net serdecznie dziękuje Panu Janowi Pomiernemu z serwisu Astronomia.pl za przesłany tekst.

Comments are closed.