JWST dopiero w 2018 roku?

0

Pojawiają się pesymistyczne opinie, że kosmiczne obserwatorium zostanie wyniesione w przestrzeń kosmiczną dopiero w 2018 roku. Jest to związane z problemami finansowymi tego programu.

Kilka miesięcy temu nastąpiła publikacja raportu o stanie prac przy James Webb Space Telescope (JWST). Z raportu wynikało, że ze względów finansowych niemożliwe będzie wyniesienie w kosmos tego obserwatorium w 2014 roku. Raport sugerował również, że start w 2015 roku będzie możliwy jedynie w przypadku natychmiastowo zwiększonych nakładów na ten program. Wiele wskazuje na to, że start odbędzie się jeszcze później.

Z uwagi na obecną (nienajlepszą) sytuację finansową USA oraz ograniczone fundusze dla NASA i tryb CR, który trwał od początku października, jest bardzo prawdopodobne, że JWST będzie gotowy do startu dopiero w 2018 roku. Możliwe, że NASA nie otrzyma dodatkowych (wcześniej opisanych) nakładów na tę misję, co oznacza wydłużenie i spowolnienie prac. W konsekwencji misja JWST prawdopodobnie rozpocznie się cztery lata później, niż to jeszcze kilkanaście miesięcy temu zapowiadano.

(PFA)

Comments are closed.