XXXVII Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne im. prof. Roberta Głębockiego

0

W dniach 24-26 marca w Grudziądzu odbędzie się Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne.

Seminarium organizowane jest od 36 lat, a od 26 lat ma charakter ogólnopolski. Realizowane jest przez Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Grudziądzu oraz Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne. W każdym z województw, które zgłaszają chęć wzięcia udziału w akcji, rozpisywany jest konkurs na najlepszy referat astronomiczno-astronautyczny adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizowany przez Kuratoria lub inne instytucje związane z astronomią. Na seminariach wojewódzkich wyłaniane są dwie najlepsze prace, które dalej są kwalifikowane na finał OMSA w Grudziądzu. Te wyróżnione referaty są prezentowane na sesjach tematycznych i są oceniane przez jury złożone z wybitnych astronomów reprezentujących Polskie Towarzystwo Astronomiczne, Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii oraz Polskie Towarzystwo Astronautyczne. Skład jury z 2010 roku: dr Henryk Brancewicz, mgr Bogusław Kulesza, dr Adam Michalec, dr Maciej Mikołajewski, dr Maria Pańków, dr Krzysztof Rochowicz, dr Magdalena Sroczyńska-Kożuchowska, prof. Andrzej Woszczyk, mgr Piotr Wychudzicki.

Każdego roku w akcji bierze udział kilkuset młodych ludzi, w 2000 roku liczba uczestników przekroczyła 1000. Celem Seminarium jest propagowanie astronomii i astronautyki wśród młodzieży oraz rozwijanie ich zainteresowań. Młodzi uczą się tutaj autoprezentacji oraz logicznego argumentowania. Duża część finalistów OMSA zostaje stypendystami Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci zajmującego się pomocą w rozwoju wybitnie uzdolnionej młodzieży. Laureatami Seminarium jest zarówno wielu wybitnych astronomów, jak i wiele innych osób, które odnoszą sukcesy w wielu różnych dziedzinach życia i nauki. Nagrodami są głównie lornetki, aparaty fotograficzne oraz literatura.

W tym roku 24 marca zostanie zaprezentowane około 30 referatów pogrupowanych tematycznie: Obserwacje nieba i tematy różne, Układ Słoneczny i obserwacje oraz Gwiazdy i Wszechświat. Ogłoszenie wyników zaplanowane jest na 26 marca. W czasie trwania całej imprezy odbędą się wykłady, obserwacje oraz seans astronomiczny w planetarium w Grudziądzu.

Inicjatorem i koordynatorem akcji w skali ogólnopolskiej była i jest Komisja Współpracy Planetariów Polskich Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, działająca w tym zakresie poprzez roboczy zespół organizacyjny w składzie: dr Kazimierz Schilling z Planetarium w Olsztynie oraz mgr Małgorzata Śróbka-Kubiak i mgr Mirosław Kubiak z Planetarium w Grudziądzu. Organizatorami wojewódzkich konkursów i seminariów są Kuratoria Oświaty Urzędów Wojewódzkich lub Departamenty Edukacji Urzędów Marszałkowskich oraz Wojewódzkie Ośrodki Metodyczne lub Wojewódzkie Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli.

(Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne)

Comments are closed.