Misja TIMED przedłużona do 2014

0

NASA po raz kolejny przedłużyła misję satelity TIMED, pracującego już dziewiąty rok. TIMED bada górne warstwy ziemskiej atmosfery i dostarczył o nich więcej danych niż jakikolwiek inny satelita.

Satelita Thermosphere Ionosphere Mesosphere Energetics and Dynamics (TIMED), tj. Energetyka i Dynamika Termosfery, Jonosfery, Mezosfery, został wysłany 7 grudnia 2001 roku z misją badania górnych warstw ziemskiej atmosfery, z orbity o wysokości ok. 680 km. Jego głównym zadaniem było poznanie obiegu energii w mezosferze, termosferze i jonosferze, poznanie ich budowy i zobrazowanie zjawisk w nich zachodzących.

Przedłużenie misji satelity obejmuje czas od 1 października 2010 do 2014 roku. To już czwarte przedłużenie od początku jej trwania, tak jak od stycznia 2002. Naukowcy obsługujący TIMED skupią się teraz na próbie rozróżnienia wpływu człowieka od naturalnych zmian zachodzących w atmosferze. Kolejne lata misji pozwolą także na prowadzenie obserwacji wykraczających poza pojedynczy 11 letni cykl słoneczny. TIMED bada również wpływ Słońca na atmosferę Ziemi.

“Słońce jest gwiazdą zmienną, z 11 letnim cyklem”, wyjaśniał John Sigwarth, zastępca kierownika naukowego TIMED. “Jeśli coś się zmieni w mezosferze, nie wiesz, czy sprawiło to Słońce czy człowiek. Wracając do tego samego punktu cyklu możemy porównać jak było kiedyś, a jak jest teraz, i odróżnić trendy nie związane ze Słońcem”.

Obszary atmosfery badane przez satelitę TIMED / Credits: NASATIMED będzie badał również termiczną rozszerzalność termosfery, co ma wpływ na orbitę statków kosmicznych. Chłodniejsza termosfera oznacza jej mniejszą grubość i przerzedzenie się jej na skrajnych wysokościach. Pociąga to za sobą mniejsze hamowanie satelitów i śmieci kosmicznych, i tym samym ich dłuższe przebywanie na orbicie. Zebrane dane zostaną wykorzystane w modelowaniu orbit satelitów.

Zmiany składu wyższych partii atmosfery mają też wpływ na rozchodzenie się fal radiowych, ponieważ zawierają wiele cząstek naładowanych elektrycznie. Pod tym kątem jonosferę będzie badał przyrząd SEE, czyli eksperyment słonecznych promieni X i skrajnego ultrafioletu. Obserwacje będą prowadzone wspólnie z Solar Dynamics Observatory.

Źródło: NASA

Comments are closed.