Obrazy gromady NGC 4755 uzyskane za pomocą HST oraz VLT

0

ESA zaprezentowała obrazy gromady otwartej gwiazd NGC 4755 uzyskane za pomocą kamery WFPC2 Teleskopu Hubblea, VLT (Very Large Telescope) w Cerro Parnal, oraz 2.2-metrowego teleskopu ESO w La Silla.

Gromada NGC 4755, znana też jako Kappa Crucis lub Szkatułka Klejnotów jest położona w gwiazdozbiorze Krótka w odległości 6400 lat świetlnych. Potoczna nazwa gromady została nadana przez Johna Herschela w 1830r z uwagi na kontrast pomiędzy wchodzącymi w jej skład niebieskimi i czerwonymi gwiazdami. Wiek tego obiektu jest szacowany na 16 milionów lat.

Obrazy z Teleskopu Hubble’a, składające się na zdjęcie zostały uzyskane między innymi w zakresie fal krótszych niż te, które mogą być obserwowane przez obserwatoria naziemne. Zdjęcie przedstawia centralny obszar gromady – były to pierwsze dokładne obserwacje gromady otwartej w zakresie spektralnym od ultrafioletu do bliskiej podczerwieni. Przedstawiony obraz został złożony ze zdjęć wykonany przez siedem filtrów pod koniec okresu użytkowania kamery WFPC2 (Wide Field Planetary Camera 2). Wybór filtrów pozwolił na bardzo wyraźne wydobycie szczegółów. Na zdjęciu widać kilka błękitnych i czerwonych nadolbrzymów oraz liczne mniejsze gwiazdy. Różnice w zabarwieniu gwiazd na zdjęciu są w większości spowodowane ich różnymi jasnościami w zakresie ultrafioletu.

Obraz uzyskany za pomocą szerokokątnego systemu obrazującego (Wide Field Imager – WFI) na 2.2-metrowym teleskopie w obserwatorium ESO w La Silla (Chile) przedstawia gromadę w jej otoczeniu, a szerokie pole widzenia pozwoliło na zarejestrowanie bardzo dużej ilości gwiazd. Wiele z nich prześwieca przez obłoki pyłu w Drodze Mlecznej, przez co są “poczerwienione”, ponieważ światło o tej długości fali jest rozpraszane w mniejszym stopniu przez pył niż światło niebieskie.

Dokładniejszy obraz gromady został też uzyskany za pomocą instrumentu FORS1 systemu VLT. Całkowity czas ekspozycji wynosił tylko 5 sekund, jednak obraz jest bardzo ostry dzięki bardzo dużemu zwierciadłu i wysokiej jakości systemu obrazującego.

Wszystkie zdjęcia pokazują znaczną różnicę w jasności gwiazd tworzących gromadę. Najjaśniejsze gwiazd mają masę 15 – 20 razy większą od masy Słońca. Najsłabsze gwiazdy widoczne na zdjęciu z Teleskopu Hubble’a mają masę mniejszą od połowy masy Słońca.

Źródło: ESA

Obraz gromady uzyskany za pośrednictwem WFI, credits: ESO

Obraz NGC 4755 uzyskany za pośrednictwem VLT, credits: ESO

Comments are closed.