Cassini – zaskakujące struktury pionowe w pierścieniach Saturna

0

Dzięki specyficznemu oświetleniu blisko zrównania dnia z nocą sonda Cassino wykonała zdjęcia przedstawiające nie obserwowany wcześniej pionowych charakter struktur w pierścieniach Saturna. Znaleziony został też mały obiekt w pierścieniu B.

Miniatury księżyc w pierścieniu B rzuca cień na pierścień, dzięki czemu został odszukany na zdjęciach. Obiekt ten jest położony w odległości około 480 kilometrów od zewnętrznego skraju pierścienia. Jego cień w czasie obserwacji rozciągał się na odległość 41 kilometrów. Wskazuje to, że wystaje na wysokość około 200 metrów ponad płaszczone pierścieni. Jeśli znajduje się dokładnie w płaszczyźnie pierścieni jego rozmiar powinien wynosić około 400 metrów.

Obiekt ten nie wytwarza wokół sienie przerw podobnych do śmigieł. Struktury takie występują w pierścieniu B i są one najprawdopodobniej wytwarzane przez małe obiekty, których nie da się sfotografować bezpośrednio. Przerwy takie nie występują, ponieważ pierścień B jest gęstszy od pierścienia A. W gęstym pierścieniu tworzące go drobiny bardzo szybko zapełniają przerwy wytwarzane przez małe obiekty. Zdjęcie nowego obiektu pochodzi z 26 czerwca. Jego skala to 1 km na piksel.

Obrazy pierścienia F pokazały istnienie w nim struktur pionowych. Zdjęcia uzyskane 11 czerwca pokazały występowanie jasnego skupiska materii rzucającego cień na pierścień. Skupisko takie może być wywołane przez obiekt na nachylonej orbicie, wleczący cząstki pierścienia wzdłuż swojej orbity. Dolna wersja obrazu została rozjaśniona. Skala zdjęcia to 5 km na piksel.

Zdjęcie z 9 czerwca przedstawia inną jasną strukturę w obrębie rdzenia pierścienia F. Może to być pionowe skupisko materii pierścienia, lub mały obiekt otoczony chmurą drobin tworzących pierścień. Skala zdjęcia to 3 km na piksel.

Zdjęcie z 30 czerwca pokazuje wybrzuszenie na skraju pierścienia F. Rozciąga się ono pionowo na tak dużą wysokość, że jego cień przekracza Przerwę Roche’a i pada na pierścień A. Skala zdjęcia to 10 km na piksel. Cień jest słabo widoczny, ponieważ obraz pokazuje nieoświetloną stronę pierścieni.

Obrazy  struktur pionowych w pierścieniu F (NASA/JPL)

Obrazy  jasnej struktury w pierścieniu F (NASA/JPL)

Wybrzuszenie na skraju pierścienia F  rzucające słaby cień aż na pierścień A (NASA/JPL)

Comments are closed.