Browsing: Wykłady i seminaria

Informacje na temat planowanych wykładów i seminariów.

Kariera Logo e-KnoT/ Źródło: http://www.eknot.polito.it/Default.aspx
0

E-KnoT to projekt finansowany w ramach europejskiego programu Horyzont 2020, który ma na celu nawiązanie bliższej współpracy pomiędzy europejskimi ośrodkami naukowymi, edukacyjnymi i przemysłowymi w obszarze technologii kosmicznych.

1 2 3 4 5 13