Rumunia spłaci dług w ESA

0

Koniec kilkuletnich problemów Rumunii w ESA.

Rumuńska agencja kosmiczna ROSA poinformowała o deklaracji rządu tego państwa w sprawie spłaty długu wobec ESA. Zobowiązania na ponad 100 mln EUR zostaną spłacone do końca roku.

W październiku 2018 roku poinformowaliśmy o problemach Rumunii w ESA. To państwo przestało płacić część składek i w konsekwencji ESA postanowiła zawiesić Rumunię w prawach głosu w ramach Agencji.

Z dostępnych informacji wynika, że aktualny dług Rumunii w ESA opiewa na wartość 102,26 M EUR. Są to zobowiązania Rumunii związane z brakiem opłacania składki na programy opcjonalne z lat 2019 – 2022. Sugeruje to, że wcześniejsze długi zostały już spłacone przez Rumunię.

24 czerwca 2022 agencja kosmiczna ROSA poinformowała o decyzji w sprawie spłaty zobowiązań. Rumunia zamierza spłacić ten dług do końca roku. Po spłacie Rumunia odzyska prawo głosu w ESA.

Rumunia – jako drugie państwo naszego regionu – dołączyła do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) w grudniu 2011 roku. Wstąpienie do struktur ESA nastąpiło na prawie rok przed Polską. Od tego czasu Rumunia realizuje szereg projektów w ESA, a jej budżet wzrósł od około 20 do około 40 M EUR. Aktualnie rumuński wkład do ESA jest o około 5 M EUR mniejszy od składki Polski do tej agencji.

(ROSA)

Comments are closed.