Kosmiczna technologia będzie sterować autonomicznymi statkami

0

Dyrektor generalny ESA Jan Wörner podpisał List Intencyjny z Rolls-Roycem. Oba podmioty zgadzają się zbadać, jak technologie kosmiczne mogą zostać użyte do zbudowania autonomicznych oraz zdalnie sterowanych statków.

Eksperci obu podmiotów będą wspólnie analizować i wdrażać usługi wykorzystujące zasoby kosmiczne dla autonomicznych i zdalnie sterowanych statków, co zmniejszy możliwość popełniania błędów ludzkich oraz pozwoli załogom statków na skupienie się na ważniejszych zadaniach.

Zgodnie z planem dla potrzeb autonomicznych statków przebadane zostanie zastosowanie różnych zasobów satelitarnych, takich jak pozycjonowanie satelitarne, lepsze zrozumienie otoczenia przez wykorzystanie danych obserwacji Ziemi, usługi telekomunikacyjne dla polepszonej łączności pokładowej.

Współpraca z działem Sztucznej Inteligencji Statków w Rolls-Royce ma na celu rozwinięcie oraz walidację nowych rozwiązań z zakresu ship-to-shore zintegrowanych z naziemnymi i satelitarnymi systemami, nad którymi ESA pracowała w ramach własnej inicjatywy Satellite for 5G. S45G ma stworzyć i zademonstrować zintegrowane satelitarne i naziemne usługi 5G, które będą mogły być wykorzystywane  na wielu rynkach i do różnych zastosowań.

Następne pokolenie usług telekomunikacyjnych 5G będzie polegało na harmonijnej integracji sieci i będzie napędzało konwergencję usług stacjonarnych i mobilnych, w tym usług telekomunikacji satelitarnych. ESA wspiera rozwój technologii i łańcucha dostaw, które wykorzystują jednocześnie usługi naziemne i kosmiczne, koncentrując się przy tym na sektorze transportowym (morskim, lotniczym i naziemnym) oraz na innych równoległych rynkach, takich jak bezpieczeństwo publiczne czy media.

Połączone usługi kosmiczne oraz naziemne pozwolą na przeprowadzenie operacji automatycznego kierowania statkami, jak również rozwiną działania innowacyjne w przyszłych pojazdach morskich, logistyce przewożenia ładunku oraz tzw. inteligentnych portach.

Obaj partnerzy zdecydowali się na współpracę, aby przetestować, zatwierdzić oraz wdrożyć innowacje z zakresu technologii łączności satelitarnej oraz aplikacji dla rozwiązań statek-brzeg, jak również wspierać testy i modelowanie krytycznego dla bezpieczeństwa oprogramowania, które pozwoli na samodzielne działanie autonomicznych statków.

Przyszły sprzęt nawigacyjny i telekomunikacyjny Rolls-Royce’a zostanie przebadany w technologicznym centrum ESA w Holandii, gdzie będzie można wykorzystać możliwości zlokalizowanego tam sprzętu do testów kosmicznych.

„Technologie kosmiczne dostarczają namacalnych korzyści dla obywateli Europy. Partnerstwa, takie jak z firmą Rolls-Royce, pozwalają na wykorzystanie rozwiązań oryginalnie zbudowanych dla środowiska kosmicznego i sprowadzenie ich na Ziemię”, powiedział Jan Wörner.

„Kosmos 4.0 oraz inicjatywa ESA Satellite for 5G wspierają rozwój, walidację oraz testy produktów I aplikacji w różnych obszarach przemysłu morskiego. To partnerstwo ESA i Rolls-Royce pozwoli na wykorzystanie usług satelitarnych w takich obszarach jak sztuczna inteligencja na statkach, operacje morskie, nawigacja, logistyka ładunków, bezpieczeństwo morskie, zdrowie oraz łączność załogi i pasażerów”.

(Źródło: ESA)

Comments are closed.