MIT uruchamia program akceleracyjny w Polsce

1

Jeśli Polska chce konkurować z rozwiniętymi gospodarkami światowymi, musi zacząć komercjalizować projekty technologiczne, za którymi stoją startupy – tak stwierdzono podczas styczniowej konferencji MIT Enterprise Forum Poland.

Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej we współpracy z MIT Technology Review uruchomiła program akceleracyjny dla polskich przedsiębiorstw technologicznych będących we wczesnym etapie rozwoju swoich pomysłów.

Amerykańska uczelnia Massachusetts Institute of Technology (MIT) uznawana jest od lat za najlepszą uczelnię na całym świecie. MIT oprócz realizowanych programów edukacyjnych (także tych dostępnych w formie online), tworzy i uczestniczy w projektach i programach związanych z wdrażaniem technologii oraz przedsiębiorczością. Niektóre z tych programów są realizowane na skalę globalną.

Aplikacje do polskiego programu akceleracyjnego MIT Enterprise Forum (MITEF) Startup Competition można było składać do końca stycznia. Program przeznaczony jest głównie dla polskich spółek technologicznych, które pracują nad swoimi rozwiązaniami o dużym potencjale. Swój udział mogły zabiegać też zespoły naukowców, które dopiero planują założyć firmę w celu komercjalizacji wynalazku.

Program podzielony został na dwa etapy.

Pierwszy etap akceleracji odbędzie się w Warszawie. Zakłada on cykl warsztatów i szkoleń, które pomogą uczestnikom stworzyć lub zweryfikować model biznesowy startupu. Wszystkie spotkania prowadzone będą przez wybitnych mentorów i ekspertów, zarówno krajowych jak i zagranicznych (każdy zespół otrzyma wsparcie dwóch specjalistów – jednego z Polski oraz jednego z zagranicy). Szkolenia będą dotyczyły także dziedziny prawa własności intelektualnej, dobrych praktyk ochrony patentowej, prawa podatkowego, czy też dotacji.

W drugim etapie akceleracji udział weźmie 5 najlepszych zespołów. Odbędzie się on w Massachusetts Institute of Technology w USA. Podczas tego etapu uczestnicy odbędą indywidualne szkolenia. Będą mieli również okazję do tego, aby nawiązać nowe kontakty z innymi naukowcami, czy też inwestorami.

Jedną z 26 firm, które zostały zaakceptowane do programu akceleracyjnego jest Blue Dot Solutions, w skład której wchodzi także portal Kosmonauta.net.

Spółka zgłosiła do programu jeden z wewnętrznych projektów technologicznych, w którym łączy się nawigację satelitarną, sieć sensorów i rzeczywistość rozszerzoną.

Pomysł uzyskał uznanie ekspertów i został zakwalifikowany do programu MITEF. Polska część programu akceleracyjnego trwać będzie pomiędzy początkiem marca a końcem kwietnia.

 

Jeden komentarz