Dane z sondy IBEX rzucają nowe światło na heliosferę

0

W kilkunastu publikacjach opublikowanych w ostatnim wydaniu Astrophysical Journal Supplement naukowcy zaprezentowali najnowsze analizy dotyczące naszej heliosfery na podstawie danych z sondy IBEX.

Sonda IBEX (Interstellar Boundary Explorer) zajmuje się obrazowaniem naszej heliosfery – magnetycznego bąbla, wewnątrz którego znajduje się Słońce wraz z ośmioma planetami. Dzięki misji IBEX stworzono pierwszą globalną mapę zmian w czasie oraz interakcji tego magnetycznego bąbla z lokalnym środowiskiem międzygwiezdnym.

Najnowsze analizy dotyczą między innymi monitorowania przelatujących przez Układ Słoneczny neutralnych atomów pochodzących z przestrzeni międzygwiezdnej. Naukowcy uzyskali możliwość porównania danych uzyskanych przez IBEX oraz wspólną misję ESA i NASA – Ulysses.

Tylko dwie wspomniane misje rejestrowały strumienie wpadających do Układu Słonecznego atomów helu. Studia porównawcze wykazały pewną rozbieżność między danymi zebranymi przez sondy, a dotyczące temperatury i kierunku napływu strumieni atomów helu z przestrzeni międzygwiezdnej.

Wnioski z analizy mówią, że strumienie są znacznie gorętsze niż wcześniej zakładano. Przy okazji ustalono także dokładniej prędkość i kierunek poruszania się naszej heliosfery. Część publikacji dotyczy aspektu określenia składu cząstek pochodzących z przestrzeni międzygwiezdnej, a także efektywności prowadzonych pomiarów.

Cztery publikacje dotyczą technik analizy danych oraz innych teoretycznych rozważań, m.in.: efektów ciśnienia wywieranego przez promieniowanie słoneczne oraz sposobu oddziaływania pól grawitacyjnych planet na przemieszczanie się neutralnych atomów.

Łącznie te kilkanaście publikacji drobiazgowo pokazuje w jaki sposób wiedza ludzkości o mechanizmach związanych z heliosferą uległa poszerzeniu. Misja IBEX ma być prowadzona do 2017 roku. Istnieje duża szansa na jej przedłużenie. IBEX stanowi przykład jednej z całej serii tanich misji klasy Heliophysics Small Explorer.

(NASA)

Comments are closed.