Spotkanie o współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną w NCBR

0

W NCBR odbyło się spotkanie poświęcone współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną.

Działalność i oferta programowa ESA oraz możliwości podjęcia współpracy były tematem spotkania naukowców i przedsiębiorców z dr. Bojanem Bojkovem z Europejskiej Agencji Kosmicznej, które odbyło się 6 marca w siedzibie NCBR. Spotkanie poprowadził dyrektor NCBR Krzysztof Kurzydłowski.

W spotkaniu wzięli udział podsekretarz stanu w MNiSW Włodzisław Duch, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej Marek Banaszkiewicz oraz przedstawiciele Centrum Badań Kosmicznych PAN, instytutów badawczych, uczelni oraz firm aktywnie działających na rzecz rozwoju sektora kosmicznego w Polsce.

Dr Bojan Bojkov przedstawił aktualne programy prowadzone przez ESA, jak również plany rozwoju programów satelitarnych na najbliższe lata. Jednocześnie zachęcał polskie instytucje badawczo-naukowe oraz firmy do aktywnego udziału w przetargach ogłaszanych przez ESA na stronach EMITS, jak również do nawiązywania bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami ESA w celu zidentyfikowania obszarów niszowych, w których polskie firmy z sektora kosmicznego mogłyby się specjalizować i realizować własne pomysły na projekty finansowane przez ESA.

Minister Włodzisław Duch podkreślił, że Polska inwestuje w rozwój sektora kosmicznego, czego dowodem jest chociażby utworzenie Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA), a dyrektor NCBR wyraził gotowość wsparcia przez Centrum działań ESA zmierzających do aktywizacji polskich instytutów badawczo-naukowych i firm w ramach współpracy z ESA.

NCBR finansuje obecnie w ramach programów krajowych dziewięć projektów badawczo-rozwojowych realizowanych przez Centrum Badań Kosmicznych PAN, jeden projekt Wojskowej Akademii Technicznej, jeden projekt międzynarodowy z udziałem Uniwersytetu Łódzkiego oraz studium wykonalności programu strategicznego „Satelitarny system optoelektronicznej obserwacji Ziemi”, realizowane przez konsorcjum na czele którego stoi WAT.

(mat. prasowy NCBR)

Comments are closed.