Ruszyły zapisy na “Drop Your Thesis!” 2015

0

Biuro Edukacyjne ESA oferuje studentom uczelni wyższych nową szansę na przeprowadzenie eksperymentu związanego z mikrograwitacją przy wykorzystaniu wieży zrzutowej ZARM w Niemczech.

Wieża zrzutowa ZARM, Brema / Credits: ZARM

Wieża zrzutowa ZARM, Brema / Credits: ZARM

Siódma kampania Drop Your Thesis! (DYT) odbędzie się w październiku i listopadzie 2015 roku. Zespoły studentów, które chcą wziąć w niej udział, muszą pochodzić z państw członkowskich ESA albo z państw współpracujących z Agencją. Zaproponowany eksperyment musi być związany z programem studiów uczestników.

Do udziału w kampanii zostanie wybrany jeden zespół liczący maksymalnie czterech studentów (studiów pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia). DYT da im rzadką okazję przeprowadzenia serii eksperymentów mikrograwitacyjnych w mierzącej 146 metrów wieży zrzutowej ZARM w niemieckiej Bremie. Jest to jedno z najbardziej zaawansowanych centrów badawczych tego typu w Europie

Ładunek eksperymentu jest zintegrowany z kapsułą, która następnie swobodnie spada, uzyskując wartości mikrograwitacji tak niskie jak 10-6 g przez nawet 9,3 sekundy. Wartości mikrograwitacji są lepsze niż uzyskiwane w lotach parabolicznych, a nawet na platformach orbitalnych (m.in. na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej). Dodatkowo wieża zrzutowa jest wyjątkowo uniwersalna i pozwala na kalibrację ustawień eksperymentu pomiędzy zrzutami następującymi po sobie.

Zebrane zgłoszenia zostaną ocenione przez grupę ekspertów, którzy wybiorą zwycięski zespół. Uczestnicy wybrani do DYT 2015 uzyskają wsparcie Biura Edukacyjnego ESA oraz inżynierów ZARM, a także będą mieli szansę na mentoring członka European Low Gravity Research Association (Europejskiego Towarzystwa Badań w Niskiej Grawitacji). Biuro Edukacyjne ESA zapewni pokrycie części kosztów kampanii (podróży, noclegów oraz sprzętu do rozwoju eksperymentu).

Termin nadsyłania zgłoszeń na DYT 2015 mija 7 grudnia 2014 r.
Więcej na polskich stronach ESA.

Comments are closed.