Konferencja EU Space Policy – zapowiedź

0

W przyszłym tygodniu w Brukseli odbędzie się konferencja EU Space Policy. Jest to jedno najważniejszych wydarzeń dotyczących programu kosmicznego Unii Europejskiej.

Od kilku lat Unia Europejska (UE) realizuje własny program kosmiczny, częściowo pokrywający się z tym realizowanym przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA). W dużej części program kosmiczny UE skoncentrowany jest na dwóch flagowych systemach satelitarnych – nawigacyjnym Galileo i obserwacji Ziemi o nazwie Copernicus. Koszt obu programów na lata 2014 – 2020 liczony jest na blisko 10 miliardów EUR. Oba systemy mają dostarczyć dużo korzyści Europie – nie tylko w nauce, ale także i w kwestiach naukowych oraz aplikacyjnych.

Ponadto, UE koordynuje prace nad systemem EGNOS oraz rozpoczyna działania w tematyce pace Surveillance and Tracking (SST). Wiele z tych działań będzie rozwijanych w latach 2014 – 2020, m.in. poprzez program Horyzont 2020, który niedawno oficjalnie się rozpoczął.

Co roku odbywa się konferencja EU Space Policy, w trakcie której swoją opinię przedstawiają różne osoby związane z Komisją Europejską (KE), przedstawiciele ESA, poszczególnych europejskich agencji oraz ministerstw wielu państw UE. Ta konferencja jest sygnałem na rosnące ambicje UE w zakresie sektora kosmicznego i efektywnego wykorzystywania danych z własnych satelitów. W tym roku EU Space Policy odbędzie się 28 i 29 stycznia w siedzibie Komisji Europejskiej w Brukseli. Na tym wydarzeniu, podobnie jak rok temu, będzie obecny przedstawiciel Kosmonauta.net.

(EUSP)

{module [346]}

Comments are closed.