ESA opóźnia etap PDR modułu serwisowego Oriona

0

Europejska Agencja Kosmiczna postanowiła o sześć miesięcy opóźnić etap PDR modułu serwisowego kapsuły MPCV Orion. Powodem opóźnienia jest konieczność przeprowadzenia dodatkowych studiów.

Rok temu, podczas Rady Ministerialnej państw członkowskich Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) zadecydowano, że amerykańska kapsuła MPCV Orion zostanie wyposażona w europejski moduł serwisowy. Ten istotny element całej architektury miałby bazować na module serwisowym europejskiego pojazdu zaopatrzeniowego ATV. Ponadto, ten europejski moduł serwisowy byłby zbudowany w pewnej części przez podmioty brytyjskie, ponieważ Wielka Brytania zadecydowała o zwiększeniu swojego udziału w programach ESA.

Etap Preliminary Design Review (PDR) dla modułu serwisowego miał być zakończony pod koniec tego roku. Jednakże ESA niedawno postanowiła opóźnić ten etap do maja 2014 w celu przeprowadzenia dodatkowych studiów, tak aby być w stanie dokonać poprawnej selekcji projektu modułu. Opóźnienie ma więc charakter techniczny.

Pierwszy lot MPCV Orion wraz z europejskim modułem serwisowym ma się odbyć pod koniec 2017 roku. Ten lot, o oznaczeniu EM-1 ma mieć bezzałogowy charakter i byłby pierwszym całościowym testem podstawowych elementów do przyszłych lotów załogowych poza bezpośrednie otoczenie Ziemi. W tej chwili nie wiadomo, czy opóźnienie etapu PDR wpłynie na datę tego lotu. Strona amerykańska do tego czasu będzie musiała dostarczyć wszystkie pozostałe elementy całej architektury, czyli rakietę SLS, infrastrukturę naziemną oraz odpowiedni plan misji. Jednakże, NASA wciąż nie wie, jaki będzie cel misji EM-2, która miałaby być załogowa. Przez dużą część 2013 roku NASA postulowała wykonanie „misji po planetoidę”, jednakże ona nie została prawnie zatwierdzona i ma wielu politycznych przeciwników. Pojawiają się też głosy, że pierwszy lot rakiety SLS może być opóźniony.

(SN)

Comments are closed.