Relokacja statku Sojuz na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (01.11.2013)

0

Na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) przeprowadzono wczoraj pierwszy od 2010 roku manewr relokacji załogowego rosyjskiego statku Sojuz.

 

Krótki manewr zmiany portu cumowniczego przez statek Sojuz TMA-09M rozpoczął się wczoraj o godzinie 09:33 CET. Dowodzony przez Fiodora Jurczychina statek wycofał się po odcumowaniu od modułu Rasswiet na odległość niemal 200 metrów od stacji ISS. Następnie doszło do podejścia statku od tylnej strony stacji – w linii prostej do portu cumowniczego modułu Zwiezda.

Kosmonauta Fiodor Jurczychin, wraz z Amerykanką Karen Nyberg oraz Włochem Luca Parmitano, połączył się z portem cumowniczym modułu Zwiezda o godzinie 09:54 CET, kończąc manewr kilka minut przed czasem.

Manewr zmiany portu cumowniczego był wymagany z uwagi na zbliżającą się misję kolejnego załogowego statku – Sojuz TMA-11M, którego załoga będzie mogła 7 listopada podejść do portu cumowniczego na module Rasswiet. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna będzie wtedy gościć w tym samym czasie aż 9 astronautów, co nie miało miejsca od czasu misji promów kosmicznych (w 2011 roku).

Start misji statku Sojuz TMA-11M wraz z załogą – Michaiłem Tiurinem, Richardem Mastracchio i Koichi Wakatą – zaplanowany jest na 7 listopada na godzinę 05:14 CET. W przypadku tej misji również zastosowana zostanie trajektoria szybkiego podejścia, która zakończy się cumowaniem około godziny 11:31 CET.

Z kolei Jurczychin, Nyberg i Parmitano opuszczą stację ISS w dniu 10 listopada, lądując na stepach Kazachstanu po 166 dniach misji. Zwolniony tylny port modułu Zwiezda pozostanie wolny dla jednego z rosyjskich, bezzałogowych statków Progress, które w tym miejscu wykorzystywane są do podnoszenia orbity stacji ISS.

(NASA)

{module[346]}

Subject: [Case_ID: 0814394 / 9602112] Wprowadzenie produktów na rynki zagraniczne

 

Szanowna Pani,


Dziękujemy za przesłaną wiadomość. Przepraszamy za opóźnienie.

Oznakowanie CE wskazuje na zgodność produktu z przepisami Unii Europejskiej (UE) i w ten sposób umożliwia swobodny przepływ produktów w ramach rynku europejskiego.

Nie wszystkie produkty muszą być opatrzone znakiem CE. Oznakowanie CE jest obowiązkowe jedynie w odniesieniu do kategorii produktów wymienionych w konkretnych aktach prawa UE (dyrektywach) dotyczących oznakowania CE. Grupy produktów, których ten obowiązek dotyczy, znajdzie Pan pod poniższym linkiem:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/cemarking/professionals/manufacturers/index_pl.htm

Ta strona dostarcza wielu przydatnych informacji. Znajdzie Pani na niej przykładowo niezbędne kroki, które producenci muszą przejść, aby umieścić oznakowanie CE na swoich produktach. Na lewym marginesie tej strony znajdzie Pani również przydatne informacje dla importerów i dystrybutorów.

Do umieszczenia oznakowania CE na produkcie należy najpierw ustalić, pod jaką dyrektywę podlega dany produkt. W każdej dyrektywie, istnieją ogólne wytyczne, dotyczące tego jak należy postępować. Dyrektywy ustanawiają wymagania specyficzne dla konkretnego produktu oraz ustalają czy ocena zgodności może być dokonana przez producenta lub też interwencja osoby trzeciej (tj. jednostki notyfikowanej) jest konieczna.

Informacje dotyczące rynku wewnętrznego produktów, dostępne na stronie właściwego wydziału Komisji (Dyrekcja Generalna (DG) ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu), mogą również Panią zainteresować:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/internal-market-for-products/index_en.htm 
(strona nie jest dostępna w języku polskim)

Jeżeli chciałby Pani skontaktować się z jednostką notyfikowaną, odpowiednie dane kontaktowe z podziałem na kraje i dyrektywy, znajdzie Pani pod poniższym linkiem. Prosimy kliknąć na „Legislation” pod lewej stronie a następnie na odpowiedni akt prawny:
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/
(strona nie jest dostępna w języku polskim)

Producenci mogą wybrać dowolne rozwiązanie techniczne spełniające zasadnicze wymagania określone w odpowiednich dyrektywach. Stosowanie norm jest dobrowolne, ale producenci mogą stosować zharmonizowane normy europejskie, aby skorzystać z „domniemania zgodności”. Informacje na temat zharmonizowanych norm, z podziałem na rodzaje produktów oraz odpowiednie punkty kontaktowe, są dostępne na stronie internetowej DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu, w poniższej sekcji:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm
(strona nie jest dostępna w języku polskim)

Normy europejskie są dostępne od krajowych członków europejskich organizacji normalizacyjnych.

Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN), jest dostępny z poniższego adresu URL (proszę kliknąć na „members” i wybrać kraj, aby uzyskać dostęp do krajowych punktów sprzedaży):
http://www.cen.eu/cenorm/homepage.htm
(strona nie jest dostępna w języku polskim)

Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki można znaleźć pod poniższym adresem (prosimy wybrać „About CENELEC”, a potem „CENELEC Members”, aby uzyskać dostęp do krajowych punktów sprzedaży):
http://www.cenelec.eu/
(strona nie jest dostępna w języku polskim)

W razie dalszych pytań dotyczących oznakowania CE, może Pani skontaktować się z DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu, bezpośrednio pod poniższym adresem:
ENTR-IM-AND-ITS-INTL-DIMENSION@ec.europa.eu

Na koniec tej kwestii, chcielibyśmy zwrócić Pani uwagę na istnienie CEN i CENELEC Helpdesk, w sprawach normalizacji. Zwłaszcza linki do krajowych punktów kontaktowych dla małych i średnich przedsiębiorstw mogą Panią zainteresować (aby uzyskać do nich dostęp należy kliknąć na „National helpdesks” po lewej stronie):
http://www.cencenelec.eu/sme/Helpdesk/Pages/default.aspx 
(strona nie jest dostępna w języku polskim)

Jeśli chodzi o przepisy zamówień publicznych może się Pani zapoznać z prawem unijnym na poniższej stronie Komisji Europejskiej (Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wspólnego i Usług) (strona nie jest dostępna po polsku):

Portal „Twoja Europa – Przedsiębiorcy” oferuje gamę przydatnych informacji nt. wchodzenia na rynki innych krajów UE:

Znajdują się tu też informację dotyczące konkretnych krajów.

Bardzo chcielibyśmy również zwrócić Pani uwagę na sieć Enterprise Europe Network (EEN), która oferuje wsparcie i doradztwo dla przedsiębiorstw w całej Europie. Jest to specjalnie zaprojektowana sieć biur dla małych i średnich przedsiębiorstw, które pomagają w kwestiach związanych z tematyką UE. Wykaz biur dostępnych w ramach sieci EEN zarówno w UE i krajów spoza UE można znaleźć na stronie:
http://een.ec.europa.eu/about/branches

Mamy nadzieję, że informacja ta będzie dla Pani przydatna. Pozostajemy do Pani dyspozycji w przypadku dalszych pytań.

Z poważaniem,
Centrum Kontaktowe EUROPE DIRECT
Więcej informacji o UE: http://europa.eu

Europejski Rok Obywateli 2013
Chodzi o Europę, chodzi o Ciebie – Weź udział w debacie!
http://europa.eu/citizens-2013/pl/home

Klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności
Uwaga: Informacje przekazywane przez EUROPE DIRECT nie mają wiążącej mocy prawnej.

Comments are closed.