Umowa z ESA podpisana przez Prezydenta!

0

Prezydent podpisał ustawę o ratyfikacji Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną. Oznacza to, że nasz kraj weźmie aktywny udział w zbliżającej się Radzie Ministerialnej, w trakcie której zapadną ważne decyzje co do kształtu europejskiej polityki kosmicznej w najblższych latach.

W przeciągu ostatnich kilku tygodni zaobserwować można było istotne działania dotyczące akcesji naszego kraju do struktur Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Dwudziestego czwartego października Sejm jednogłośnie ratyfikował Umowę pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a ESA. Następnie, dziewiątego listopada nastąpiło głosowanie w Senacie, które również miało pomyślny przebieg..

Oczekiwanie na realizację kolejnego punktu akcesji nie zabrało wiele czasu. W poniedziałek, 12 listopada 2012 roku Prezydent RP  Bronisław Komorowski podpisał ustawę o ratyfikacji Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a ESA.

Wszystkie te kroki musiały zostać zrealizowane przed 19 listopada, czyli tegoroczną Radą Ministerialną ESA, na której wyznaczony zostanie kierunek rozwoju europejskiej polityki kosmicznej na następne lata. Z pewnością wpływ na kształtowanie tego kierunku ma obecna sytuacja ekonomiczna Europy, w związku z czym podjęte decyzje mogą obowiązywać przez dłuższy okres czasu. Jednocześnie w kolejnych latach następne kraje z naszego regionu – m.in. Estonia czy Słowenia – dołączą do ESA. Za kilka lat Europejska Agencja Kosmiczna będzie więc posiadać większe wpływy (m.in. w Europie Środkowej). Warto więc, by Polska na tegorocznej Radzie Ministerialnej brała czynny udział w wyznaczaniu kierunku rozwoju tej Agencji – ze szczególnym uwzględnieniem naszego regionu.

Comments are closed.