WISE dostarcza niespodziewane informacje

0

Analiza danych dostarczonych przez teleskop kosmiczny amerykańskiej agencji NASA dała zaskakujący rezultat. Jak informują naukowcy, w pobliżu Ziemi znajduje się mniej asteroid, niż do tej pory przypuszczano.

W opublikowanych danych zaskakuje brak dotychczasowego wykrycia większości z około 20 tysięcy obiektów, posiadających średnicę od 100 do 1000 metrów. Nie wiadomo jeszcze czy zredukowana populacja oznacza także pomniejszoną, względem obowiązujących przypuszczeń, liczbę asteroid średniej wielkości, mogących przechodzić niebezpiecznie blisko Ziemi.

Oczywiście mniej obiektów NEO (Near-Earth Object) nie oznacza, iż nie ma ich w ogóle. Prawdopodobnie jeszcze dziesiątki tysięcy czekają na odkrycie.

Badania prowadzone są w ramach programu NEOWISE, w którym wykorzystywany jest teleskop WISE (Wide-Field Infrared Survey Explorer). Za jego pomocą naukowcy przeprowadzili spis obiektów bliskich Ziemi NEO (Near-Earth Object), które poruszają się w średniej odległości 195 mln km od Słońca. Badania wykonywane były od stycznia 2010 do lutego 2011 roku i w tym czasie poddano obserwacji ponad 100 tysięcy obiektów, orbitujących pomiędzy Marsem a Jowiszem, oraz blisko 600, których orbity przebiegają blisko Ziemi.

Wykorzystując NEOWISE nie odkryto wprawdzie wszystkich asteroid, jednak zebrano reprezentatywną grupę, która posłużyła do oszacowania ile tak naprawdę tych obiektów znajduje się w wewnętrznym Układzie Słonecznym.

Dane uzyskane w trakcie przeglądu w ramach NEOWISE, w połączeniu z informacjami zebranymi przez obserwatoria naziemne, pokazują, iż ponad 90% tzw. „niszczycieli planet” (o średnicy 1 km i większych) zostało już zidentyfikowanych. Spełnione tym samym zostaje zadanie nałożone przez Kongres Stanów Zjednoczonych w 1998 roku.

Wcześniejsze oszacowania określały wielkość populacji dużych obiektów NEO na około 1000 sztuk. Przegląd NEOWISE wskazuje na 981 obiektów tej klasy, z czego 911 zostało już wykrytych. Pośród nich znajdują się duże asteroidy, o średnicy nawet 10 km, z których jedna 65 mln lat temu spowodowała wyginięcie dinozaurów.

Populację obiektów NEO średniej wielkości określano wcześniej na 35 tysięcy. Według NEOWISE będzie ich znacznie mniej, bo około 19,5 tysięcy. Oczywiście nie oznacza to, iż możemy odetchnąć z ulgą. Nawet uderzenie tej wielkości obiektu w dowolne miejsce na Ziemi może spowodować ogromne spustoszenie. Naukowcy zapowiadają konieczność przeprowadzenia większej ilości badań nad ryzykiem związanym z tą grupą asteroid.

(NASA)

Podgląd na aktualnie znane obiekty (kolor beżowy), przypuszczalną populację na podstawie przeglądu NEOWISE (kolor zielony) oraz wcześniej zakładaną wielkość populacji (kolor niebieski). Każdy obiekt na grafice przedstawia setkę rzeczywistych asteroid. Zwraca uwagę duża niewiadoma dotycząca populacji najmniejszych obiektów NEO / Credits: NASA

Comments are closed.