Parlament Europejski stawia na kosmos

0

Parlament Europejski zakończył dwudniową debatę o europejskiej polityce kosmicznej. Stanowiska i opinie tam przedstawione podtrzymują kluczową rolę sektora kosmicznego i astronautyki w rozwoju Europy. Wysocy przedstawiciele Unii złożyli wiele deklaracji, w tym takie jak “Kosmos reprezentuje naszą przyszłość”, czy “Europa może stać się liderem wielu zastosowaniach technik kosmicznych”.

W dniach 26 i 27 października w Parlamencie Europejskim miało miejsce spotkanie dotyczące wspólnej polityki kosmicznej i jej roli dla Zjednoczonej Europy. Traktat Lizboński ustanowił kosmos jako jeden z filarów rozwoju Unii, niezależny od innych dziedzin życia i gospodarki. Osią rozmów było właśnie wdrożenie postanowień Traktatu obowiązującego od 1 grudnia 2009 roku.

Na konferencji przedstawiono wiele możliwości jakie daje kosmos jako narzędzie europejskiej polityki rozwoju i jako wartość dodana dla przemysłu i społeczeństwa obywatelskiego.

“Nie ma konkurencyjności bez badań i innowacji. Kosmos jest obszarem, w którym innowacje są motorem napędowym. Musimy zwiększyć inwestycje w kosmos”, mówił Antonio Tajani, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej. Tajani podkreślił również, że “Polityka kosmiczna to nie tylko satelity i rakiety nośne, ale także zapewnienie konkretnych odpowiedzi na potrzeby obywateli Europy”. “Kosmos reprezentuje naszą przyszłość”, naciskał Tajani.

Konferencja w Parlamencie Europejskim / Credits: ESA - S. Corvaja, 2010 Na konferencji głos zabrał również Herman Van Rompuy, przewodniczący Rady Europejskiej: “Musimy promować Europę jako potęgę kosmiczną. Aby to osiągnąć, musimy bazować na doświadczeniu ESA”. “ESA powinna zostać wzmocniona tak, aby w pełni przejąć odpowiedzialność za wdrażanie misji kosmicznych wymaganych przez Europę, jako światową potęgę”.

Rolę Traktatu Lizbońskiego dla ESA i dla Europy podkreślił Jean-Jacques Dordain, dyrektor generalny Europejskiej Agencji Kosmicznej. Zaznaczył, że Europa powinna tak zmienić politykę w obszarach wykorzystujących przestrzeń kosmiczną (ochrona środowiska, klimatologia, zarządzanie kryzysowe, nadzór morski, kierowanie ruchem lotniczym, bezpieczeństwo, i in.), aby maksymalnie ją wykorzystać i rozwijać. Dzieki temu Europa będzie miała mieć szansę stać się światowym liderem w naukach i technologiach kosmicznych, i utrzymać status światowej potęgi.

Mówcy przedstawili na konferencji wiele zastosowań przestrzeni kosmicznej, z których wiele może dać Europie przewagę i przewodnictwo w jej eksplorowaniu. Nawigacja satelitarna czy obserwacje Ziemi to dziedziny, których zastosowanie w życiu codziennym jest popularne i wręcz oczywiste. Otwiera się jedna wiele nowych możliwości zastosowania technik kosmicznych, co może dać Europie palmę pierwszeństwa w ich zastosowaniach na rzecz społeczeństwa.

Brukselska konferencja na temat kosmosu została zorganizowana Międzygrupę ds. Nieba i Kosmosu Parlamentu Europejskiego (Sky and Space Intergroup of the European Parliament) i Business Bridge Europe. Przewodniczący Międzygrupy, eurodeputowany Vittori Prodi, skonstatował, że “USA wydają na kosmos 6 razy tyle co UE. Tylko współpraca umożliwia zmaksymalizowanie działań europejskich”.

Od lewej: Marc Paolini (Business Bridge), Jean-Jacques Dordain (dyrektor generalny ESA), Mercedes Bresso (przewodnicząca Europejskiego Komitetu Regionów), Vittori Prodi (eurodeuptowany), Joëlle Vanderauwera (Business Bridge), Michel Praet (sekretarz Hermana Van Rompuya, przewodniczącego Komisji Europejskiej) / Credits: ESA - S. Corvaja, 2010Na zamknięcie konferencji belgijska minister ds. polityki kosmicznej i przedstawicielka prezydencji belgijskiej Sabine Laruelle, powiedziała, że “Traktat Lizboński daje Unii Europejskiej powiększone kompetencje dotyczące polityki kosmicznej. Mam nadzieję, że trzy instytucje, Komisja Europejska, Rada [Europejska] i Parlament Europejski, w pełni wykorzystają te kompetencje i przyspieszą postęp europejskiego programu kosmicznego”.

Źródło: ESA

Comments are closed.