Dodatkowa produkcja wody ruszyła na pokładzie ISS

0

Amerykańska agencja kosmiczna NASA poinformowała o pomyślnej aktywacji nowego sprzętu, który wspomoże systemy produkcji wody na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Jest to ważne osiągnięcie na drodze działań podtrzymujących operacyjną działalności Stacji, zwłaszcza w obliczu zbliżającego się momentu wysłania na emeryturę promów kosmicznych, które spełniały istotną rolę w dostarczaniu do orbitalnego laboratorium różnego rodzaju ładunków.

System Sabatiera będzie w stanie dostarczać do 1968 litrów wody na rok, wytwarzając ją z produktów ubocznych generowanych przez system generacji tlenu OGS (Oxygen Generation System) oraz aparatury pochłaniacza dwutlenku węgla CDRA (Carbon Dioxide Removal Assembly). Nowy system bierze swoją nazwę od osoby Paula Sabatiera, który w 1912 roku otrzymał Nagrodę Nobla w zakresie chemii.

Sabatier został zintegrowany z działającym na Stacji ISS Systemem Odzyskiwania Wody WRS (Water Recovery System) ponad miesiąc temu. Aktywacja, testowanie oraz pierwsze wykorzystanie systemu zostało ukończone 22 października. Aparatura pracowała wtedy nieprzerwanie przez 8 godzin.

Reakcja zachodząca w systemie Sabatiera wykorzystuje wodór i dwutlenek węgla w interakcji z katalizatorem niklu w warunkach podwyższonej temperatury oraz ciśnienia. Otrzymywanymi produktami jest woda – kierowana do recyklizacji, oraz metan, który wydalany jest poza Stację. Przed uruchomieniem systemu produkcji wody, generowany przez jednostkę OGS wodór był traktowany jako produkt niezdatny do użycia, a zatem pozbywano się go poprzez wydalenie w przestrzeń kosmiczną. Tak samo dwutlenek węgla jako produkt metabolizmu członków załogi był wydalany na zewnątrz. Teraz dzięki zastosowaniu systemu Sabatiera, z dwóch uznawanych kiedyś za niezdatne w wykorzystaniu gazy, będzie możliwa produkcja cennej dla stacji kosmicznej wody.

System Sabatiera stanowi część istotnego pod względem podtrzymywania życia na Stacji ISS systemu ECLSS (Environmental Control and Life Support System). Aparaturę oraz wsparcie operacyjne zapewnia w ramach kontraktu z NASA firma Hamilton Sundstrand. Amerykańska agencja nie uczestniczyła w pracach projektowych i nie narzucała żadnych wymagać co do projektu, za wyjątkiem tych związanych z bezpieczeństwem czy interfejsem, które zostały spełnione przez Hamilton Sundstrand. Współpraca w ramach tego kontraktu może więc być traktowana jako dość nietypowa.

Firma zaprojektowała i zbudowała aparaturę oraz sprzęt dodatkowy wymagany do prób oraz pełnego wykorzystania systemu. Kontrakt na operacyjną działalność aparatury na Stacji ISS ważny będzie do 30 września w 2014 roku.

(NASA)

Douglas Wheelock, członek Ekspedycji 25, instaluje system Sabatiera na pokładzie modułu Tranquility (NASA)

Comments are closed.