ESA zleca prace nad trzecia generacją satelitów Meteosat

0

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) zleciła rozpoczęcie wstępnych prac nad budową trzeciej generacji satelitów meteorologicznych Meteosat.

Porozumienie w sprawie rozpoczęcia prac nad nowymi satelitami zostało podpisane 18 listopada między ESA i Thales Alenia Space. W prace włączą się także firmy OHB, Kayser Threde oraz Astrium. Tworzenie trzeciej generacji satelitów Meteosat będzie także przebiegało we współpracy z EUMETSAT – organizacji eksploatującej satelity pierwszej i drugiej generacji znajdujące się obecnie na orbicie.

Trzecia generacja satelitów meteorologicznych ma zapewnić dostęp krajów członkowskich EUMETSAT do danych meteorologicznych wysokiej rozdzielczości do co najmniej 2037 roku. Generacja ta ma być znaczącym krokiem w jakości danych jakie będą uzyskiwane dzięki wielu ulepszeniom i nowym technologiom. Flota trzeciej generacji ma składać się z 6 satelitów: czterech “MTG-I” do wykonywania zdjęć oraz dwóch “MTG-S” do “sondowania” atmosfery.

Satelita MTG-S jest nowością i głównym ulepszeniem systemu. Jego zadaniem będzie analizowanie atmosfery warstwa po warstwie oraz dostarczanie szczegółowych danych o jej składzie chemicznym.

Pierwszy satelita MTG-I powinien zostać wystrzelony w 2017 roku, dwa lata później na orbicie ma znaleźć się pierwszy satelita typu MTG-S.

(ESA)

Comments are closed.