24-25.06.2010: Konferencja ku pamięci Profesora Manfreda Lachsa

0

W dniach 24-25 czerwca 2010 r., na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i pod patronatem polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, odbyła się konferencja zorganizowana ku pamięci Profesora Manfreda Lachsa. Prof. Lachs był wybitnym polskim prawnikiem i światowej sławy dyplomatą, oraz Przewodniczącym najważniejszego na świecie sądu: Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze.  Podczas konferencji honorowym gościem była córka Manfreda Lachsa, Profesor  Małgorzata Fitzmaurice.

Pierwsza cześć konferencji skupiona była wokół osoby Profesora, upamiętniając jego wybitny dorobek naukowy i wkład do nauki prawa międzynarodowego w Polsce i na świecie. Druga cześć poświęcona została jego szczególnie ukochanym dziedzinom prawa, tj. prawu traktatów, sądownictwu międzynarodowemu i prawu kosmicznemu.

Podczas sesji naukowych dotyczących kosmosu odbyły się następujące prezentacje:
Sposoby  pokojowego  załatwiania  sporów  w  prawie  kosmicznym (Paweł  Durys,  Ministerstwo  Obrony Narodowej),
Manfred Lachs – rozważania na temat zródeł prawa kosmicznego (Damian Maria Bielicki, Uniwersytet Slaski / SGAC),
Odpowiedzialność  za  szkody  wyrządzone  przez  obiekty  kosmiczne (Łukasz  Kulaga,  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszynskiego),
Prawo kosmiczne a dozwolone wykorzystywanie przestrzeni kosmicznej (Wojciech Szlawski Uniwersytet Lodzki),
Teledetekcja z perspektywy prawa międzynarodowego (Łukasz Koba i Marcin Pączek, Uniwersytet Rzeszowski),
Wybrane  prawne  bariery  rozwoju  zaawansowanych  technologii  w  Polsce (Mateusz  Wolski, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarow).

Redakcja Kosmonauty serdecznie dziękuje Panu Damianowi Bielickiemu za przesłany tekst.

Comments are closed.