Cassini – aktualne badania Tytana

0

Podczas posiedzenia generalnego Międzynarodowej Unii Astronomicznej w Rio de Janeiro przedstawione zostały aktualne badania Tytana prowadzone dzięki sondzie Cassini.

Spektrometr VIMS wykrył sublimację amoniaku na powierzchni blisko jednego z bardzo prawdopodobnych kriowulkanów, Hotei Arcus. Amoniak nie może przetrwać długo na powierzchni. Prawdopodobnie jest jednak pospolity pod powierzchnią. Krwiowulkany mogą wyrzucać go na powierzchnię, gdzie szybko sublimuje.

Za pomocą radaru uzyskano już wiele przylegających lub przecinających się pasów radarowych, co pozwala na zestawianie mozaik i badania szerszych obszarów. Mozaika taka, obejmująca obszar na półkuli południowej przedstawia ciemną strukturę, która może być wyschniętym jeziorem. Na półkuli południowej panuje obecnie lato, i jeziora węglowodorów mogły w większości wyparować. Struktura ta ma steki kilometrów szerokości. Radarowo nie jest tak ciemna jak jeziora. W jej północnej części wyraźnie widoczna jest linia brzegowa z zatokami, a na wschodzie i zachodzie widać kanały. Kanały te mogły dostarczać ciekły metan z okolicznych wyżyn. W wnętrzu ciemnego obszaru widoczne są pewne szczegóły, będące w większości przedłużeniami kanałów.

W nadchodzących latach, podczas zmian pór roku obszar ten może ponownie powoli napełniać się cieczą. Gdy na półkuli północnej zapanuje lato obecne tak liczne jeziora powinny powoli zanikać.

Przedstawiony obraz ma centrum na 82st S, 205st W. Został złożony z pasów radarowych uzyskanych podczas przelotów T39, T55, T57, T58 i T59. Poszczególne pasy różnią się rozdzielczością i kątem oświetlenia powierzchni przez wiązkę radarową. Widać więc ich granice, jednak ogólny charakter terenu jest rozpoznawalny. Analizy takich struktur nie mogłyby zostać wykonane na podstawie pojedynczych obserwacji.

Źródła:
NASA
AstronomyNow.com

Comments are closed.