ESA zleca prace nad projektem lądownika księżycowego

0

European Space Agency (ESA) zleciła firmie EADS-Astrium Bremen w Niemczech prace projektowe nad lądownikiem księżycowym.

Rozpoczęcie fazy B1 studium nad europejskim lądownikiem księżycowym jest ważnym wydarzeniem, ponieważ po wstępnych planach projektowych możliwe będzie teraz przejście do bardziej szczegółowego zaprojektowania misji.

ESA w misji europejskiego lądownika księżycowego postawiła sobie za cel dotarcie do południowego bieguna naszego naturalnego satelity. Jest to obszar bardzo słabo zbadany, do tego o ukształtowaniu trudnym do lądowania, usiany kraterami, górami oraz dużą ilością skał i kamieni.

Region ten jednak może być dobrym miejscem dla przyszłej eksploracji załogowej Księżyca z powodu prawie wiecznego nasłonecznienia oraz potencjalnego występowania lodu wodnego w zacienionych obszarach kraterów.

Aby wylądować pomyślnie, lądownik będzie musiał precyzyjnie nawigować w czasie trwania tej operacji oraz wykazać się zdolnością uniknięcia dużych kamieni i uskoków.

W ramach prac jakie będą odbywały się przez najbliższe 18 miesięcy, zostanie stworzony szereg nowych, potrzebnych do przeprowadzenia tej misji, technologii. Rozpocznie się także analiza najnowszych danych topograficznych, zdjęć i wszelkich materiałów dotyczących południowego bieguna Księżyca, które umożliwią wybranie potencjalnych miejsc lądowania.

Lądownik zostanie zaprojektowany włącznie z wszystkimi jego systemami jak nawigacja czy napęd.

Kontrakt zakończy się rewizją “Preliminary System Requirements Review” w 2012 roku, która ustali podstawy potrzebne pod całkowite zaprojektowanie misji i lądownika. Misja planowana jest na rok 2018.

(ESA)

Comments are closed.