Wyniki konkursu Direction:Space

0

Poznaliśmy najlepsze studenckie projekty kosmiczne w ramach konkursu Direction:Space.

Ogłoszono wyniki konkursu Direction: Space dla studentów i doktorantów polskich uczelni. Ich eksperymenty mają szansę polecieć w kosmos.

Zespoły AGH Space Systems GraviTE Team, realizujący badania komórek macierzystych w mikrograwitacji, HematopoiesISS, badający komórki krwiotwórcze szpiku, a także LASPA, koncentrujący się na zastosowaniu światła laserowego do stymulacji siewek w kosmosie zwyciężyły w konkursie “Direction: Space”. Sukces zapewni studentom możliwość dalszego rozwoju i szansę wysłania projektu na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Nagrody młodym badaczom wręczył dr Sławosz Uznański, polski astronauta projektowy Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), pomysłodawca konkursu.

Konkurs “Direction: Space” to inicjatywa skierowana do studentów i doktorantów z polskich uczelni mająca na celu inspirowanie młodych ludzi do tworzenia innowacyjnych projektów badawczych, które mogłyby zostać zrealizowane na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Przy wsparciu polskiego astronauty i ekspertów sektora kosmicznego, pozwala ona młodym naukowcom z różnych dziedzin realizować ich projekty z wykorzystaniem potencjału, jaki daje eksploracja kosmosu.

Najlepsze projekty zostały wyłonione przez Jury złożone ze specjalistów sektora kosmicznego z dr Anną Fogtman z Europejskiej Agencji Kosmicznej na czele. Zadaniem młodych naukowców było przygotowanie projektu badawczego, który mógłby zostać zrealizowany w warunkach mikrograwitacji na stacji kosmicznej. Ocenie podlegały: rzetelność naukowa i techniczne przygotowanie eksperymentu, a także niezwykle ważne w sektorze kosmicznym – organizacja zespołu i zarządzanie projektem.

Projekt GraviTE (Gravity-free Tissue Engineering), przygotowany przez studentów Koła Naukowego AGH Space Systems, ma na celu zbadanie komórek macierzystych osadzonych na polimerowych rusztowaniach w warunkach mikrograwitacji oraz porównanie wyników do mikrograwitacji symulowanej na Ziemi. Hodowla komórkowa będzie prowadzona w bioreaktorze odpowiedzialnym za utrzymywanie odpowiednich warunków, automatyczną wymianę płynów oraz zbieranie danych kontrolnych.

Projekt HematopoiesISS, realizowany przez studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Jagiellońskiego, ma za zadanie odpowiedzieć na pytanie, czy po zdrowie można sięgać poza naszą planetę. Drużyna studentów i doktorantów kierunku lekarskiego planuje poszukać odpowiedzi właśnie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. W eksperymencie badane będą komórki krwiotwórcze szpiku i jaki wpływ na nie będzie miało przebywanie w warunkach mikrograwitacji. Badania będą mogły odpowiedzieć nie tylko na pytania dotyczące wpływu podróży kosmicznych na ciało człowieka, ale również pomogą ulepszyć terapie chorób autoimmunologicznych i nowotworowych, między innymi białaczek czy chłoniaków.

Wywodzący się z Politechniki Warszawskiej projekt L(aser) A(mplitude) S(timulated) P(lant) A(griculture) – LASPA, przygotowany przez drużynę GrowLight, koncentruje się na zastosowaniu światła laserowego do stymulacji siewek do wzrostu w warunkach mikrograwitacji. Badania nad wpływem różnych długości fal laserowych na późniejszą morfologię roślin i przeżywalność nasion, mają na celu rozwój technologii uprawy roślin w środowisku kosmicznym. Otrzymane wyniki mają poszerzyć zakres wiedzy o warunkach wzrostu w mikrograwitacji, otwierając nowe perspektywy dla przyszłych załogowych misji kosmicznych, gdzie samowystarczalne systemy uprawy roślin odgrywać będą kluczową rolę.

Najlepsze drużyny otrzymały dostęp do opieki mentorskiej, mikrogrant w kwocie 26 000 PLN na rozwój prototypu eksperymentu, a także możliwość rozwoju koncepcji projektu podczas wyjazdu studyjnego do Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN, Europejskiego Centrum Badań i Technologii Kosmicznych ESA ESTEC i Europejskiego Centrum Astronautów ESA EAC.

Jestem pod ogromnym wrażeniem zgłoszonych do konkursu projektów, a równocześnie niezwykle cieszę się, że tematyka eksploracji kosmosu cieszy się tak dużym zainteresowaniem wśród studentów i doktorantów – także tych kierunków, które na co dzień nie kojarzą się z kosmosem. Jestem przekonany, że takie inicjatywy jak Direction: Space są niezwykle potrzebne, żeby wzmocnić wiedzę i umiejętności młodego pokolenia, które ma dzisiaj wielką szansę na rozwijanie swoich pomysłów dzięki naszemu zaangażowaniu w badania Europejskiej Agencji Kosmicznej. Chciałbym, żeby planowana polska misja na ISS stała się prawdziwym katalizatorem dla szybkiego rozwoju polskich technologii i badań naukowych

Dr inż. Sławosz Uznański, astronauta projektowy ESA, który jako drugi Polak w historii ma szansę polecieć w kosmos.

Gala Finałowa konkursu “Direction: Space” odbyła się podczas kończącego się właśnie Tygodnia Kosmicznego w ramach obchodów Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024. Organizatorami konkursu “Direction: Space” są: Fundacji Empiria i Wiedza oraz Fundacja New Space. Konkurs został ogłoszony podczas obchodów Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023 i jest organizowany w partnerstwie z inicjatywą Europejskiej Agencji Kosmicznej Direction Earth/Space, Europejską Organizacją Badań Jądrowych CERN i studiem Science Now. Patronatu honorowego konkursowi udzielili: Prezes Rady Ministrów, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Polska Agencja Kosmiczna.

Więcej o projekcie można przeczytać na stronie: http://www.direction.space

(D:S)

Comments are closed.