Nowy projekt ustawy o działalności kosmicznej

0

Na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pojawił się nowy projekt ustawy o działalności kosmicznej.

Nowy projekt ustawy ma regulować sześć kwestii związanych z prowadzeniem różnego trybu działań “okołokosmicznych” w Polsce, jak również sprawowania nadzoru.

Jak czytamy na stronie KPRM: projektowana ustawa będzie regulowała: (1) zasady wykonywania działalności kosmicznej; (2) warunki i tryb wydawania zezwolenia na prowadzenie działalności kosmicznej; (3) zasady i tryb sprawowania nadzoru nad wykonywaniem działalności kosmicznej; (4) zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z wykonywaną działalnością kosmiczną; (5) zasady prowadzenia KROK; (6) odpowiedzialność z tytułu niezgodnego z prawem działania podmiotów wykonujących działalność kosmiczną na terytorium RP, w postaci administracyjnych kar pieniężnych. Przewiduje się także rozwiązania prawne w zakresie ułatwiania korzystania z danych satelitarnych przez administrację publiczną.

Jednym z elementów tego nowego projektu jest utworzenie Krajowego Rejestru Obiektów Kosmicznych (KROK). Pomimo, że różne podmioty z Polski od ponad dekady umieszczają na orbicie swoje satelity, jak na razie nie ma takiego rejestru. Jest jednak pewne, że w kolejnych latach być może dziesiątki polskich satelitów (rozumianych zarówno jako “zbudowanych” jak i “posiadanych”) znajdzie się na orbicie oraz być może zostanie wysłanych dalej.

Bardzo ważnym aspektem tego nowego projektu jest kwestia ułatwienia korzystania z danych satelitarnych – w tym przypadku przez administrację publiczną. Środowiska “okołokosmiczne” w Polsce wskazują, że szersze korzystanie z danych przed różnego typu administrację z pewnością przyczyni się do zwiększenia efektywności pracy, ale także poszerzy możliwości działań polskiego sektora kosmicznego.

Link: https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-dzialalnosci-kosmicznej

(KPRM)

Comments are closed.