Centrum Operacyjne POLSA w Gdańsku

0

Ważny krok w rozwoju Polskiej Agencji Kosmicznej.

W pobliżu Portu Lotniczego Gdańsk w 2027 roku rozpocznie działalność Centrum Operacyjne Polskiej Agencji Kosmicznej.

Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) powołana została do istnienia 20 października 2014 roku w momencie podpisania przez prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego, odpowiedniej ustawy powołującej. Zainicjowanie prac nad powołaniem tej agencji ogłoszono na IV Forum Innowacji w Rzeszowie, czyli 1,5 roku wcześniej.

Dziesiątego lipca 2015 roku nastąpiło oficjalne otwarcie siedziby Polskiej Agencji Kosmicznej w Gdańsku. Siedzibą od tego czasu jest Gdański Park Naukowo-Technologiczny (GPNT), choć do 2019 roku pojawiły się doniesienia o przenosinach POLSA do Warszawy.

W latach 2022 i 2023 pojawiły się pierwsze nieoficjalne doniesienia, że POLSA stworzy w Gdańsku nowe Centrum Operacyjne. Zadaniem tego centrum ma być m.in. zbieranie i przetwarzanie danych satelitarnych, w tym z polskich programów satelitarnych. Na przeszkodzie stanął jednak problem wyboru terenu i otrzymania odpowiedniej działki. W wybór działki budowlanej i ewentualne zamiany zaangażowane były władze Województwa Pomorskiego. Pierwsze informacje potwierdzające koniec działań wokół wyboru miejsca pojawiły się na stronach miasta Gdańsk jeszcze w grudniu 2023.

Pod koniec lutego 2024 pojawiła się oficjalna informacja o wyborze miejsca na Centrum Operacyjne POLSA. To Centrum powstanie przy ulicy Azymutalnej, znajdującej się nieopodal Portu Lotniczego Gdańsk. Centrum ma być gotowe do działań w 2027 roku.

(3m)

Comments are closed.