Nowe granty rektora AGH

0

Ponad 1,5 mln zł na projekty kół naukowych.

W Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie rozstrzygnięto tegoroczną edycję konkursu Grant Rektora. Ponad setka ambitnych projektów Studenckich Kół Naukowych AGH otrzyma dofinansowanie na łączną kwotę 1 538 752,22 zł.

Dziewięć projektów uznano za strategiczne, czyli takie, których efekty będą widoczne w długim horyzoncie czasowym. Wśród projektów strategicznych przeważają te, które od lat są rozwijane z największym zaangażowaniem i które od wielu sezonów reprezentują AGH w zawodach międzynarodowych, w tym m.in. łódź solarna, motocykl elektryczny, łazik marsjański czy samolot solarny.

– Wśród ponad 90 projektów z grupy podstawowych na wyróżnienie zasługują te, które są niezwykle wizjonerskie w podejściu do zagadnień nam już znanych, a dodatkowo mogą mieć praktyczne zastosowanie. Rokujące są projekty z obszaru m.in. przetwarzania odpadów, technologii wspomagających w medycynie czy inżynierii kosmicznej – podkreśla Prorektor ds. Studenckich prof. Rafał Dańko. – Przy ocenie wniosków konkursowych zwracaliśmy także uwagę na to czy projekt jest zgodny z przynajmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizacją lub programami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego czy Regionalną Inteligentną Specjalizacją dla Małopolski lub należy do Priorytetowego Obszaru Badawczego realizowanego w AGH. Pod uwagę brano także szansę na publikację naukową czy komercjalizację – wyjaśnia Prorektor.

Wybrane projekty realizowane przez Koła Naukowe AGH:

Wytworzenie biżuterii z odpadów produkcyjnych – Koło Naukowe Hefajstos – projekt zakłada m.in. wykonanie projektów oraz modeli przestrzennych biżuterii we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Wykonanie prototypowych elementów biżuterii z odpadów produkcyjnych powstałych w procesie łączenia wybuchowego materiałów.

Stanowisko do badań wychwytywania CO2 przez odpady – Koło Naukowe Ekospirit – przygotowuje stanowisko badawcze do badań wychwytywania CO2 przez odpady mineralne, dokonując następnie oceny stopnia możliwości wychwytywania dwutlenku węgla przez różnego typu odpady wydobywcze a dalej koncepcji powstawania na tej podstawie nowych produktów do szerokiego wykorzystania w przemyśle i nie tylko, wiążących w sobie ten jeden z najgroźniejszych gazów cieplarnianych.

Narzędzia galaktyki: dobór materiałów do produkcji wierteł używanych w warunkach marsjańskich – Koło Naukowe Metaloznawców – celem projektu jest dobór, wytworzenie a następnie zbadanie własności materiałów, które mogą być wykorzystane do produkcji wierteł pracujących w ekstremalnych warunkach na Marsie. Projekt obejmuje badania nad próbkami wykonanymi z proszków ceramicznych z dodatkiem diamentu.

Pozyskanie aparatury niezbędnej do klasyfikacji supernowych – Koło Naukowe Bozon – projekt zakłada pozyskanie sprzętu oraz obserwacje, w ramach których studenci podejmą próbę sklasyfikowania zjawisk związanych z wybuchem gwiazd i określeniem jakie pierwiastki z niech powstały. To z kolei umożliwia dokładniejsze poznanie rozwoju wszechświata, oraz zrozumienia mechanizmów odpowiedzialnych za tworzenie się życia.

Projekt adaptacji czekolady do druku 3D – Koło Naukowe AGH Rapid Prototyping – zakłada zamysł wprowadzenia do druku 3D produktów spożywczych, będących surowcami o niższej temperaturze topnienia, niż powszechnie wykorzystywane materiały oraz surowcami o znacząco mniejszym negatywnym wpływie na środowisko. Ich użycie rozszerzy możliwość zastosowania druku 3D w przemyśle cukierniczym, ale także innych branżach poszukujących materiałów o niskich temperaturach topnienia, jak przemysł odlewniczy, czy jubilerski.

Ceramiczne Hotele dla krakowskich zapylaczy – Koło Naukowe Ceramika Artystyczna – przygotuje osiem unikatowych, ceramicznych hoteli dla owadów. Pomogą one nie tylko zwiększyć poziom atrakcyjności wizualnej tego typu obiektów, jakimi są domki dla owadów, ale także, poprzez odpowiednią konstrukcję, podnieść poziom bioróżnorodności w grupie tych pożytecznych zwierząt, głównie w aspekcie zwiększenia poziomu zapylania roślin.

Model wczesnego ostrzegania osuwiskowego przy zastosowaniu czujników wilgotności gruntu – Koło Naukowe Sigma – projekt zakłada stworzenie systemu, który opierał się będzie na zbieraniu i analizowaniu danych z czujników w czasie rzeczywistym oraz wysyłaniu sygnałów o możliwym uaktywnieniu się osuwiska w związku z przekroczeniem granicznego poziomu wilgotności gruntu.

Lista projektów podstawowych.

Lista projektów strategicznych.

(AGH)

Leave A Reply