Hackathon e-CzasPL (Gdańsk 7-9 lipca)

0

Podsumowanie hackathonu e-CzasPL, który odbył się w dniach 7-9 lipca w Gdańsku.

Tuż na początku wakacji w samym centrum Gdańska grupa ponad 30 utalentowanych hackerów zebrała się w Inkubatorze Starter na Hackathonie e-CzasPL, zorganizowanym z inicjatywy Głównego Urzędu Miar realizującego projekt „e-CzasPL- system niezawodnej i wiarygodnej dystrybucji czasu urzędowego na obszarze RP”.

Uczestnicy z różnych środowisk, studenci, inżynierowie i specjaliści, zebrali się w celu zademonstrowania przykładowych zastosowań e-usług publicznych polegających na dystrybucji bardzo dokładnej informacji o czasie i usług synchronizacji do wiarygodnych źródeł czasu i częstotliwości w różnych dziedzinach naszego życia, m.in. w telekomunikacji, bankowości i finansach, smart cities czy energetyce.

Wydarzenie zostało otwarte przez wiceprezesa Głównego Urzędu Miar – Pana Rafała Kępkę, który przybliżył wszystkim uczestnikom znaczenie całego wydarzenia. Następnie projekt szczegółowo omówiła Agata Kerner (Kierownik Projektu e-CzasPL) oraz dr inż. Maciej Gruszczyński (Kierownik Laboratorium Nowych Technologii Czasu i Długości GUM).

Wiceprezes GUM przedstawia cele działalności Głównego Urzędu Miar / Credits – BDS

Hackathon był unikalnym czasem współpracy i kreatywności uczestników – zespoły 2-3 osobowe pracowały bez wytchnienia przez trzy dni, starając się opracować ciekawe i przede wszystkim praktyczne rozwiązania w tej niszowej, lecz niezwykle ważnej dziedzinie. Kilka zespołów powstało poprzez połączenie początkowo obcych sobie osób na miejscu, a inne przyjechały z wstępnymi koncepcjami do rozwinięcia.

W ramach hackathonu odbyły się warsztaty cenionych specjalistów nie tylko od “czasu”, ale także biznesu oraz sztuki prezentowania projektów na scenie przed widownią. Inspirujący wstęp do tematyki hackathonu zapewnił uczestnikom Piotr Stanisławski z portalu popularnonaukowego CrazyNauka, a niedługo potem techniczne meandry przedstawili eksperci z firm Elproma Elektronika, Hertz Systems oraz SolwIt i PikTime Systems.

Perspektywy biznesowe dla uczestników hackathonu zapewniły startupy, które jeszcze kilka lat temu nie istniały na rynku, a którym powiodła się sztuka rozpoczęcia innowacyjnej działalności. Prezentacje firm SVEXA Poland oraz Surveily uzupełnił warsztat przedstawiciela inkubatora ESA BIC Poland, przedstawiając perspektywy na dalszy rozwój najlepszych projektów powstałych podczas tego hackathonu.

Ostatniego dnia Hackathonu e-CzasPL uczestnicy zaprezentowali swoje pomysły i rozwiązania przed jury, które oceniało projekty na podstawie ich innowacyjności, wykonalności i potencjalnego wpływu na rynek. Zwycięzcą okazał się zespół “Tych Trzech”, drugie miejsce zajął projekt “GreenWavePL”, zaś trzecie miejsce przypadło zespołowi “Radio Killers”. Przedstawiamy krótkie opisy zwycięskich zespołów, którym prócz sławy i uściskom rąk ważnych osób, przypadły również nagrody finansowe – 10 000 PLN, 3000 PLN oraz 2000 PLN.

Zwycięzcy Hackathonu e-Czas-PL / Credits – BDS

I miejsce “Tych Trzech” –  pomysłem tego zespołu było uwierzytelnienie czasu urzędowego rozgłaszanego drogą radiową, co pozwoli zabezpieczyć usługę e-CzasPL przed atakami spoofingu, polegającymi na nadawaniu fałszywego sygnału. e-CzasPL rozprowadzany z wykorzystaniem technologii internetowych jest podpisany cyfrowo standaryzowanymi metodami. Nie ma natomiast ogólnie przyjętego sposobu na podpis cyfrowy czasu radiowego. W toku prac ustalono, że niezbędnym elementem systemu dostarczania czasu urzędowego jest odpowiednie jego zabezpieczenie. W czasie hackathonu zespół zademonstrował rozgłoszenie fałszywego czasu radiowego, a następnie pokazano proof-of-concept podpisu cyfrowego komunikatu z czasem. Finalnie, w rozwiązaniu końcowym zaproponowano zastosowanie technik stworzonych w tym samym celu dla systemu nawigacji satelitarnej Galileo.

II miejsce “GreenWavePL” – pomysłem zespołu było wykorzystanie jednego z komponentów systemu stworzonego przez GUM – e-Czas Radio – do synchronizowania zegarów sygnalizatorów świetlnych. Miałoby to umożliwić postawienie i zsynchronizowanie wyświetlaczy, które na żywo wskazują prędkość pozwalającą zdążyć na zielone przy następnych światłach. Zaletą projektu GreenWavePL jest prostota technologiczna oraz niskie koszty implementacji, co pozwoli na wdrożenia nawet w mniejszych miejscowościach, gdzie nie ma infrastruktury komputerowej.

III miejsce “Radio Killers” – zespół zademonstrował projekt urządzenia pozwalającego na wykorzystanie czasu urzędowego UTC(PL) w miejscach bez dostępu do infrastruktury sieciowej. Rozwiązanie może być również wykorzystane do zadań wymagających dostępu do precyzyjnego czasu, takich jak: sterowanie, synchronizacja urządzeń czy znakowanie zdarzeń. Do działania rozwiązania niezbędne jest wykorzystanie usługi e-Czas Radio.

“Hackathon e-CzasPL był interesującym doświadczeniem, które popchnęło wybraną grupę uczestników do kreatywnego myślenia i poznania również innych, ambitnych osób, w tym tych nie związanych dotychczas z tematyką czasu” – powiedział dr Maciej Gruszczyński z Głównego Urzędu Miar – organizator hackathonu. “Było niezwykle inspirujące zobaczyć, jak różnorodne talenty, kreatywność i wiedza uczestników spotykają się, aby zaproponować nowe rozwiązania przy wykorzystaniu rezultatów projektu e-CzasPL wdrażanego przez Główny Urząd Miar”.

Hackathon e-CzasPL zorganizowany został w mieszczącym się w Gdańsku Inkubatorze STARTER który stanowi jedną z najistotniejszych instytucji nakierowaną na pomoc w stworzeniu i rozwoju innowacyjnych startupów oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Gdańsku.

Hackathon e-Czas-PL – 7-9 lipca 2023 / Credits – BDS

Wymiernym rezultatem ukończenia wydarzenia było  m.in. zapewnienie osobom bezpośrednio zainteresowanym oraz jak największej części ogółu społeczeństwa właściwej informacji dotyczącej charakteru innowacyjnych e-usług publicznych projektu e-CzasPL, podniesienie kompetencji, ale przede wszystkim podnoszenie świadomości dot. potencjału, możliwości i sposobów korzystania z produktów powstających w wyniku realizacji e-CzasPL. Realizowany przez GUM projekt e-CzasPL „e-CzasPL”, jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. 

(BDS, GUM)

Comments are closed.