Czwarta edycja konkursu literackiego Polskiej Fundacji Fantastyki Naukowej

0

Zapraszamy do udziału w czwartej edycji konkursu literackiego Polskiej Fundacji Fantastyki Naukowej.

Polska Fundacja Fantastyki Naukowej (PFFN) ogłasza nabór opowiadań na coroczny konkurs, którego celem jest wyłonienie najlepszych tekstów utrzymanych w konwencji fantastyki naukowej, napisanych przez debiutantów. Tegoroczna edycja konkursu objęta została honorowymi patronatami Polskiego Towarzystwa Informatycznego i The Lem Estate oraz patronatami medialnymi miesięczników „Delta” i „Młody Technik”.

Podobnie, jak w przypadku wcześniejszych edycji, czwarta odsłona konkursu PFFN jest skierowany do autorek i autorów, którzy ukończyli 16 lat i nie opublikowali jeszcze żadnej książki, lub wydali co najwyżej jedną książkę drogą self-publishingu.

Przyjmowane będą oryginalne, samodzielnie napisane opowiadania, nigdzie dotychczas nie publikowane. Ideą konkursu jest promocja polskich twórców, przy zachowaniu dbałości o rozwój fantastyki naukowej, zatem treść zgłoszonej pracy musi być w znaczącym stopniu oparta na fundamencie obowiązujących praw, teorii albo prognoz naukowych, bądź na ich logicznym rozwinięciu, zgodnym ze współczesną wiedzą naukową.

Konkurs literacki PFFN 2023 / Credits – Vivi Ekhart

Prace konkursowe, liczące od 15 000 do 50 000 znaków (ze spacjami) należy wysyłać drogą elektroniczną na adres mailowy: konkurs@pffn.org.pl. Opowiadania będą przyjmowania od 1 lipca do 30 września 2023 roku. Pełny regulamin oraz niezbędne formularze znaleźć można na stronie: pffn.org.pl/konkurs/

Komitet Organizacyjny, przyjmujący prace i kwalifikujący je pod względem spełnienia wymogów formalnych oraz jakości warsztatu literackiego, tworzą:

  • Grzegorz Czapski (komisarz)
  • dr Aleksandra Janusz-Kamińska (recenzent)
  • dr Paulina Klimentowska (recenzent)
  • Łukasz Marek Fiema (recenzent)
  • Adrian Szczerba (recenzent)

Zakwalifikowane prace konkursowe, celem określenia ich wartości oraz nadania punktacji, poddane zostaną ocenie Jury w składzie:

  • dr Wiktor Jaźniewicz
  • dr Łukasz Kucharczyk
  • dr Elżbieta Kuligowska
  • Hubert Kijek
  • Magdalena Salik

Ogłoszenie wyników nastąpi do 31 marca 2024 roku.

Redakcja serwisu Kosmonauta.net serdecznie dziękuje Panu Łukaszowi Fiema za przesłany tekst.

(PFFN)

Comments are closed.