Wyniki III edycji konkursu literackiego Polskiej Fundacji Fantastyki Naukowej

0

Kogo wybrano w ramach III edycji konkursu literackiego Polskiej Fundacji Fantastyki Naukowej?

Z przyjemnością informujemy, że Jury III edycji konkursy literackiego Polskiej Fundacji Fantastyki Naukowej, odbywającego się pod honorowym patronatem Polskiej Agencji Kosmicznej, zakończyło pracę. Skład zespołu Jurorów przedstawiał się następująco:

  • dr hab. Dariusz Brzostek
  • dr Marta Kładź-Kocot
  • Paweł Majka
  • Przemysław Rudź
  • Ewelina Zambrzycka-Kościelnicka

Najwyższą liczbę punktów otrzymały teksty:

  1. “F-zero-M-zero”, Tomasz Bliski, 39 pkt.
  2. “Sygnał”, Michał Bończyk, 38 pkt.
  3. “Proces o duszę”, Marta Gidyńska, 38 pkt.
  4. “Półprosta”, Amelia Bogiel, 38 pkt.
  5. “Najważniejszy Egzamin”, Piotr Drożdżał, 38 pkt.
III Edycja konkursu literackiego PFFN / Credits – PFFN

Kompletną punktację wszystkich prac ocenionych przez Jury, wraz z nazwiskami autorów, można znaleźć na stronie:

https://pffn.org.pl/konkurs-2022/

Jurorzy przyznawali każdemu opowiadaniu ocenę w zakresie 0-10 punktów. Ocena końcowa stanowi punktację sumaryczną. W przypadku tekstów o takiej samej ocenie końcowej, w celu nadania ostatecznego miejsca, brano pod uwagę oceny cząstkowe, usystematyzowane od najwyższej do najniższej. Z laureatami będziemy kontaktować się indywidualnie.

Dla przypomnienia, w III edycji konkursu zakwalifikowano 133 nadesłanych opowiadań, spośród których zespół recenzentów, w składzie: Łukasz Marek Fiema, Grzegorz Czapski, Magdalena Kucenty oraz Adrian Macion, zweryfikował 71 tekstów pozytywnie pod względem utrzymania w konwencji fantastyki naukowej oraz jakości warsztatu literackiego.

Redakcja serwisu Kosmonauta.net serdecznie dziękuje Panu Łukaszowi Fiema za przesłany tekst.

(PFFN)

Comments are closed.