Oferty pracy z branży kosmicznej i technologicznej

0

Zapraszamy do przejrzenia aktualnej listy ofert pracy z branży kosmicznej i technologicznej.

Jeśli chcesz aby Twoja oferta pracy, stażu czy współpracy pojawiła się w zakładce Kariera – wyślij do nas ofertę wg instrukcji na tej stronie . WAŻNE – publikacja wiąże się z akceptacją regulaminu.

Oferta nr 2023030101

Nazwa stanowiska 
Country Business Manager – Ground Segment

Nazwa podmiotu
GMV Innovating Solutions sp. z o.o.

E-mail kontaktowy
mkalinowska@gmv.com

Tel kontaktowy

+48 727 059 950

Typ stanowiska
praca, umowa o pracę, cały etat

Opis projektu:

If you enjoy technology and want to continue growing in the area of processes and business development, your site is with us! We are an engineering and innovation company that works in different areas such as space, defence, telecommunications, security or intelligent transport systems.

Zakres obowiązków

You will be responsible for team leadership and task coordination within the Ground Segment team in Poland. An international team full of talent and desire to innovate where you will perform tasks such as:

 • Coordination in Poland activities related with satellite data processing
 • Coordination with other managers at the level of the group
 • Prioritization of the work to be performed by team members across projects related with satellite data processing
 • Economic control of the projects portfolio budget
 • Offers and proposal preparation
 • Definition of technological solutions
 • Customer and subcontractors management (meetings, follow-up, commercial activities etc)
 • Project risk control
 • Generation of projects documentation and reporting

Wymagane kwalifikacje:

 • Master’s Degree in Engineering (or science/technology)
 • Knowledge and experience in space sector projects related with satellite data processing performed for ESA, EUMETSAT or other clients.
 • At least 5 years of experience managing several projects and engineering contractors, supervising and monitoring projects to ensure they are delivered on time, within budget and best overall value.
 • Experience leading multiple weekly meetings with internal teams to follow-up the plan and status of the projects.
 • Experience investigating technical details and leading problem resolution.
 • Experience leading in critical path schedule items.
 • Leadership.
 • Team spirit approach and excellent communication skills.
 • Conflict management and interpersonal skills
 • Anticipation, clear reporting,
 • Customer orientation

We will also value:

 • Experience in commercial opportunities identification and offers preparation in space market
 • SW design and development. C/C++, Python, Linux
 • Continuous integration development environments (GIT, Jenkins, SonarQ)
 • Knowledge of Readmine (or other project management tool)


Oferujemy:

 • Join our GMV team and culture by entering into technological and innovative projects within multicultural and multidisciplinary teams.
 • Professional career development and training plan. You will be able to acquire or perfect knowledge in the technologies we use as well as in skills. We also offer a language learning program.
 • We are flexible! We have flexible hours.
 • We care about your well-being. You will have private health insurance with dental and accident insurance.
 • Join our team activities, events and sports competitions. We also offer a Multisport sport card.
 • Gift and lunch cards.
 • No dress code! Be comfortable at work
 • Are you coming from another country? We offer you a relocation package.
 • Do you want to switch off? You will find fruit and coffee at your disposal in our canteen.
 • We promote equal opportunities in recruitment and we are a company committed to inclusion and diversity.

Oferta nr 2023012001

Nazwa stanowiska 
GNC and AOCS Engineer

Nazwa podmiotu
GMV Innovating Solutions sp. z o.o.

E-mail kontaktowy
mkalinowska@gmv.com

Tel kontaktowy

+48 727 059 950

Typ stanowiska
praca, umowa o pracę, cały etat

Opis projektu:

We are expanding our teams in the aerospace sector to take on our projects for ESA.

WHAT CHALLENGE WILL YOU BE TAKING ON?

In our team you will provide support into integrating a team developing part and entire GNC systems for ambitious missions for ESA and commercial clients.

The work consists of GNC subsystem early analysis, detailed definition and design, support to AIV/AIT.

The scope of work to be developed within the team encompasses tasks ranging from mission definition, avionics (sensor and actuation) specification and selection, design and testing of GNC systems for very different mission scenarios, particularly focusing on Design Development Verification and Validation of algorithms and software. This includes the setup of supporting tools, testbenches, and processes for the lifecycle of GNC subsystem.

Zakres obowiązków:

We are looking for colleagues with experience in designing GNC and or AOCS systems, background in simulations and Algorithm implementation in Matlab/Simulink, interest in aerospace and fluent in English.

We will also value previous experience, and knowledge in project management and research and development.


Oferujemy:

 • Hybrid working model and 4 weeks per year of teleworking outside your usual geographical area.
 • Flexible start and finish times.
 • Personalized career plan development, training and language learning support.
 • National and international mobility. Do you come from another country? We can offer you a relocation package.
 • Competitive compensation with ongoing reviews, flexible compensation and discount on brands.
 • Wellbeing program: Health, dental and accident insurance; free fruit and coffee, physical, mental and financial health training, Multisport card and much more!
 • In our recruitment processes you will always have telephone and personal contact, face-to-face or online, with our talent acquisition team. In addition, bank transfers and bank cards will never be requested.  If you are contacted through any other process, please write to our team at privacy@gmv.com
 • We promote equal opportunities in recruitment, and we are committed to inclusion and diversity.         

Oferta nr 2023011001

Nazwa stanowiska 
Inżynier Elektronik / Programista Automatyk

Nazwa podmiotu
Blue Dot Solutions sp. z o.o.

E-mail kontaktowy
office@bluedotsolutions.eu

Blue Dot Solutions sp. z o.o. to założona w 2014 roku w Gdańsku firma tworzona przez absolwentów polskich i zagranicznych uczelni, mających doświadczenie w realizacji projektów dla sektora kosmicznego. Spółka oferuje usługi związane z ekspertyzą technologiczną i definiowaniem produktów wykorzystujących dane satelitarne oraz w obsłudze informacyjnej związanej z sektorem kosmicznym. Realizowane są działania doradcze i informacyjne, kojarzenie partnerów polskich i zagranicznych oraz zaawansowane badania rynku w Polsce i Europie.

Oferta pracy: Inżynier Elektronik / Programista

Oferta pracy dotyczy specjalisty na stanowisku Elektronik Programista z doświadczeniem w projektowaniu i pisaniu oprogramowania na platformy STM32 i pokrewnych. Poszukujemy osoby, której nie będzie przeszkadzał częściowo zdalny tryb współpracy. Oferta pracy może obejmować częściowy czas pracy w miesiącu (np. 40 godzin), jak i zatrudnienie na pełen etat. Od osoby na tym stanowisku wymagana będzie znajomość zagadnień pozycjonowania wewnętrznego (m.in. UWB) oraz GNSS (m.in. zastosowanie wzorca timepulse do synchronizacji), łączenia danych z korekt nawigacyjnych bazy referencyjnej oraz poprzez satelitarny system na L-band. Znajomość chipów nawigacyjnych uBlox i innych z najnowszych generacji.

Zadania na stanowisku:

 • Projektowanie/pisanie oprogramowania na platformy STM32 i pokrewne;
 • Analizy związane z doborem elektroniki pozycjonującej (geolokalizacja + pozycjonowanie wewnątrz budynków);
 • Opracowywanie planów testowania, definiowanie założeń dla budowanej elektroniki, tworzenie scenariuszy testowych, egzekucja badań, ocena uzyskiwanych rezultatów, raportowanie błędów i działań naprawczych;
 • Zbieranie i analiza danych niezbędnych do budowy urządzeń elektronicznych na potrzeby projektów dot. m.in. geolokalizacji;
 • Przygotowywanie dokumentacji projektowej (technicznej, wydatków, załączniki – źródła danych);
 • Współpraca z zespołem projektowym i Product Ownerem; udział
  w spotkaniach z klientami (zdalnie poprzez środki łączności na odległość).

Wymagania:

 • Przynajmniej 2 letnie doświadczenie na podobnych stanowiskach;
 • Stopień min. Inżyniera z zakresu inżynierii elektronicznej/oprogramowania lub pokrewne;
 • Weryfikowalne doświadczenie w wykorzystaniu języków narzuconych przez platformę STM32 (C+); platformy Github, itp.
 • Zdolność do identyfikacji oczekiwań i potrzeb klienta co do funkcjonalności budowanych systemów;
 • Zdolności samoorganizacji i zarządzania własnym czasem pracy z uwagi na przeważający zdalny tryb współpracy;
 • Zdolność do bezproblemowej i natychmiastowej komunikacji z członkami zespołu projektowego oraz Product Ownerem.

Oferujemy:

 • Pracę w małym, zgranym zespole w trybie hybrydowym;
 • Współpracę z doświadczoną firmą z sektora kosmicznego;
 • Elastyczne formy zatrudnienia (umowa o pracę, cywilnoprawna, B2B)
 • Wynagrodzenie od 6 000 do 12 000 netto PLN w zależności od posiadanego doświadczenia
 • Miejsce pracy: zdalne / Gdańsk
 • Wynagrodzenie: określone indywidualnie na podstawie modelu współpracy (rodzaj umowy, czas zaangażowania).

Zgłoszenia / CV prosimy o wysyłanie na adres: office@bluedotsolutions.eu z dopiskiem „Oferta pracy: Inżynier Elektronik”. Osoby aplikujące powinny oświadczyć w CV, że wyrażają zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych.

KLAUZULA RODO BLUE DOT SOLUTIONS SP. Z O.O.

Klauzula Informacyjna (rekrutacja) przetwarzania danych osobowych przez Blue Dot Solutions Sp z o.o.

Aplikując na powyższą ofertę, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych: Blue Dot Solutions Sp. z o.o.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) – (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO/Rozporządzenie) Blue Dot Solutions Sp z o.o. informuje, że: 

 1. Administratorem danych osobowych jest Blue Dot Solutions Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (dalej: BDS), Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000529485, NIP: 5842738619, REGON: 222175354;, e-mail: office@bluedotsolutions.eu. 
 2. W BDS powołany został  Inspektor Ochrony Danych, z którym skontaktować się można za pośrednictwem poczty e-mail: office@bluedotsolutions.eu lub numerem telefonu: +48 502 173 888.
 3. Zbierane dane osobowe, w tym dane wrażliwe mogą być przetwarzane przez BDS – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. wyrażonej przez Państwa, dobrowolnej i jednoznacznej zgody na przetwarzanie danych osobowych; na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO – w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w ofercie oraz do celów przyszłych rekrutacji, a w pozostałych wypadkach na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) RODO w celu realizacji zadań i obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 4. Przetwarzanie danych osobowych przez BDS odbywa się w celach określonych każdorazowo w zgodzie, umowie lub przepisie prawa np. w celach marketingowych i promocyjnych działań BDS w zakresie działalności gospodarczej, a także w celach sprawozdawczych, rozliczeniowych, w tym podatkowych.  
 5. Dane osobowe przechowywane są przez Administratora w czasie niezbędnym do zrealizowania celu ich przetwarzania, a ewentualnie do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
 6. Odbiorcami danych osobowych są podmioty obsługujące administratora w zakresie usług prawnych, księgowych, operatorzy pocztowi, hostingodawcy a także partnerzy BDS w zakresie realizacji działalności gospodarczej. BDS nie będzie przekazywała danych osobowych do Państw trzecich, chyba, że wymagać tego będzie realizacja celu – o czym informacja znajdować się będzie w treści formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych; w umowie. 
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem, iż nie wpływa to na zasadność procesu przetwarzania danych osobowych przez Administratora przed cofnięciem zgody. 

Administrator Danych Osobowych 

Blue Dot Solutions Sp z o.o

Czy masz pytania dotyczące ofert pracy? Skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego.

(Kosmonauta.net)

Comments are closed.