Uruchomienie usługi Galileo HAS

0

Usługa wysokiej dokładności Galileo (HAS) już działa, oferując rewolucyjną dokładność pozycjonowania.

Nowa przełomowa usługa unijnego systemu pozycjonowania jest już dostępna – ogłosił europejski komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton podczas dorocznej Europejskiej Konferencji Kosmicznej w Brukseli w Belgii.

Wejście do użytku usługi wysokiej dokładności Galileo (HAS) wprowadza system satelitarny Unii Europejskiej na przełomowy poziom, a użytkownikowi oferuje się dokładność poniżej metra na większości obszaru kuli ziemskiej.

Powstające technologie, takie jak UAV i pojazdy autonomiczne, wymagają rygorystycznych poziomów dokładności, aby zapewnić lepsze nawigowanie, bezpieczeństwo i efektywne zarządzanie ruchem.
Ponadto zwiększona dokładność pozycjonowania wspomoże innowacyjne zastosowania w transporcie, rolnictwie, geodezji, rozrywce i wielu innych istniejących sektorach. Mając świadomość tych tendencji rynkowych oraz w celu rozwoju unijnej gospodarki cyfrowej, Agencja UE ds. Programu Kosmicznego wraz z Komisją Europejską (DG DEFIS i JRC) i Europejską Agencją Kosmiczną opracowała i przetestowała usługę wysokiej dokładności Galileo HAS. Galileo HAS stanie się filarem dla aplikacji
wymagających precyzyjnych i niezawodnych informacji o położeniu. Znajdzie zastosowanie w ramach danej polityki sektorowej UE, a także polityki krajowej poszczególnych państw członkowskich UE. – Ta
nowa usługa stała się możliwa dzięki znakomitej współpracy i wspólnym wysiłkom wszystkich zaangażowanych partnerów –
oświadczył dyrektor wykonawczy EUSPA, Rodrigo da Costa.

Usługa wysokiej dokładności Galileo (HAS) jest nową usługą o wartości dodanej globalnego systemu nawigacji satelitarnej UE. Zapewnia standardowo dokładność poniżej kilku decymetrów (<25 cm w poziomie) w nominalnych warunkach użytkowania. Usługa jest przekazywana bezpośrednio przez sygnał Galileo w przestrzeni kosmicznej (E6-B) oraz przez internet. Dzięki HAS system Galileo staje się pierwszą konstelacją na świecie zdolną do świadczenia usługi wysokiej dokładności globalnie i
bezpośrednio przez sygnał w przestrzeni kosmicznej.

Kto może skorzystać z tej usługi?

Serwis jest dostępny bezpłatnie dla wszystkich użytkowników posiadających odbiornik zdolny do przetwarzania poprawek HAS nadawanych w sygnale E6-B oraz przez internet. Precyzyjne poprawki
zapewniane przez usługę wysokiej dokładności Galileo pozwolą użytkownikom serwisu na zmniejszenie błędu związanego z orbitą i zegarami w zakresie komunikatów nawigacyjnych nadawanych w usłudze otwartej Galileo oraz danych nawigacyjnych w usłudze standardowego
pozycjonowania GPS.

– Dzięki Galileo HAS jesteśmy gotowi uwolnić pełen potencjał nowych technologii, takich jak drony, oraz uczynić jazdę autonomiczną bardziej realistyczną – twierdzi dyrektor wykonawczy EUSPA, Rodrigo da Costa. – W EUSPA naszą rolą jest powiązanie przestrzeni kosmicznej z potrzebami
użytkowników. Wraz z wprowadzeniem tej nowej usługi zaspokoiliśmy wyraźne zapotrzebowanie rynku na dokładną, solidną i niezawodną nawigację
– podsumowuje.

Całą dokumentację związaną z HAS i dodatkowe informacje na temat usług Galileo można znaleźć na stronie internetowej Europejskiego Centrum Usług GNSS. Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej o Galileo HAS.

Informacje o Agencji Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego (EUSPA)

Agencja Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego (EUSPA) świadczy bezpieczne i dobrze zabezpieczone europejskie usługi nawigacji satelitarnej, promuje komercjalizację danych i usług systemów Galileo, EGNOS i Copernicus, koordynuje unijny program rządowej łączności satelitarnej GOVSATCOM, a od 2023 r. odpowiadać będzie za działalność punktu usługi zajmującego się obserwacją i śledzeniem obiektów kosmicznych (SST) w ramach Programu. EUSPA odpowiada za akredytację bezpieczeństwa wszystkich komponentów unijnego programu kosmicznego. Wspierając rozwój innowacyjnego i konkurencyjnego sektora kosmicznego oraz współpracując z całą unijną społecznością kosmiczną, EUSPA przyczynia się do realizacji Europejskiego Zielonego Ładu i
transformacji cyfrowej, a także do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony Unii i jej obywateli, wzmacniając jednocześnie jej autonomię i odporność.

Więcej informacji:
Marie Ménard – specjalista ds. komunikacji EUSPA
Marie.Menard@euspa.europa.eu
Tel.: +420 237 766 627 – tel. kom. +420 602 619 776

(EUSPA)

Comments are closed.