NIK znów zbada sektor kosmiczny

0

Jak tym razem wypadnie sektor kosmiczny w Polsce?

Najwyższa Izba Kontroli zaprezentowała plan kontroli na 2023 rok. Wśród zaplanowanych prac znalazła się kontrola stanu rozwoju sektora kosmicznego w Polsce.

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) już kilka razy badała podmioty oraz działania wokół branży kosmicznej w Polsce. Ostatni raport NIK, dotyczący rozwoju sektora kosmicznego, został opublikowany w lipcu 2020.

Najwyższa Izba kontroli pozytywnie ocenia skuteczność działań większości ministrów, agencji i organizacji zaangażowanych w realizację Polskiej Strategii Kosmicznej PSK. Nawiązane zostały korzystne relacje z Europejską Agencją Kosmiczną ESA, zwłaszcza w pozyskiwaniu kontraktów dla polskich przedsiębiorców. NIK negatywnie oceniła brak koordynacji przez ministra właściwego do spraw gospodarki wdrażania kluczowych zadań wymienionych w PSK oraz ograniczoną skuteczność działań Polskiej Agencji Kosmicznej.

Podsumowanie badań NIK polskiego sektora kosmicznego – lipiec 2020

W planie na 2023 rok NIK zapowiedział także kontrolę sektora kosmicznego. (Link do planu pracy – plik .pdf). Kontrola, o numerze P/23/012 nosi nazwę “Sektor kosmiczny i jego rozwój”. Pytaniem definiującym cel kontroli jest:

Czy realizowane są zadania określone w Polskiej Strategii Kosmicznej w szczególności zadania związane z zapewnieniem obronności i bezpieczeństwa państwa oraz czy rozwój polskiego sektora kosmicznego przyczynia się do wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw i instytucji wykorzystujących techniki satelitarne?

Kontrola NIK ma trwać w drugim i trzecim kwartale 2023, opracowanie projektu informacji jest planowane na trzeci kwartał 2023, zaś akceptacja informacji ma także nastąpić w trzecim kwartale 2023.

Czym jest Polska Strategia Kosmiczna?

Polska Strategia Kosmiczna (PSK) została przyjęta w lutym 2017. Z dostępnych analiz wynika jednak, że PSK jest realizowana jedynie częściowo. W czerwcu 2021 informowaliśmy o raporcie Stowarzyszenia Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego (PSPA) na temat stanu realizacji Polskiej Strategii Kosmicznej (PSK). Według PSPA z 13 wskaźników założonych w PSK, do 2020 roku zrealizowano jedynie pięć, w tym jeden tylko częściowo. Wśród niezrealizowanych wskaźników znajdują się te najważniejsze – m.in. podniesienie składki do ESA czy też uruchomienie Krajowego Programu Krajowego (KPK).

Polecamy artykuł pt. Polskie prawo kosmiczne Anno Domini 2021. Jego autorem jest Pan Maciej Blacha. Większość, jeśli nie wszystkie wnioski płynące z tego artykułu są nadal aktualne.

(NIK)

Comments are closed.